Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

- A elwid gynt yn WEA YMCA CC Cymru - formerly known as WEA YMCA CC Cymru


Croeso i gartref ar-lein newydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

I ddarganfod mwy amdanom ni tra bo’n wefan newydd yn cael ei ddatblygu, Darllenwch ein Cynllun Strategol neu ewch at www.weacymru.org.uk a / neu www.ymca-wales.ac.uk neu dilyn ein Tweets i dderbyn wybodaeth diweddaraf y wefan, a negeseuon eraill ar ein sefydliad.


Welcome to the new online home of Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

To find out more about us while our new site is in development, read our Strategic Plan or please visit www.weacymru.org.uk and / or www.ymca-wales.ac.uk or follow our Tweets to receive site updates, and other organisational messages.