Aelod o'r Cyngor - Jan Tiley

Wedi wyth mlynedd a hanner yn gweithio i’r Tîm Ansawdd yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wnes i ymddeol ar ddiwedd 2020. Rwyf wedi gweld o brofiad personol pa wahaniaeth all addysg wneud i’r aelodau mwyaf difreintiedig o gymdeithas. O dderbyn cymwysterau i wella’r posibiliadau o gael swydd, neu roi’r cyfle i fwynhau cymdeithasu wrth addysgu i bobl unig a bregus, mae AOC | ALW yno ac yn gofalu am y bobl hyn, gan ddodi dysgwyr wrth galon ei fusnes. Fel rhywun sydd yn ddysgwraig gydol oes frwd fy hun, mae’n bleser imi gael f’ethol yn Lywodraethwraig y Dysgwyr. Gwnaf fy ngorau i gynnal ein gweledigaeth a’n cenhadaeth o sicrhau cyfleoedd addysgol i’r oedolion yng Nghymru sydd yn fwyaf anodd eu cyrraedd.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es