Aelod o'r Cymngor - Suzanne Samuel

Rwyf yn Weithwraig cymuned ac Ieuenctid hyfforddedig gyda llawer o wybodaeth a phrofiad o’r sector addysg oedolion. Wedi gweithio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe am dros 15 mlynedd, roeddwn yn rheoli dwy ganolfan addysg oedolion allanol, ac yna’n gweithio i’r Adran Ewropeaidd a Rhyngwladol i recriwtio myfyrwyr rhyngwladol i’r Coleg.

Arweiniodd f’ymrwymiad yn y maes hwn i mi gwblhau Doethuriaeth yn 2018 ym Mhrifysgol Caerdydd ar thesis o’r enw ‘Cymfranogaeth mewn addysg oedolion cymunedol ac ymglymiad rhieni wrth addysg eu plant’.

Rwyf ar hyn o bryd yn Swyddog Ymrwymiad Diwylliannol rhan amser gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, yn gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau celfyddydau, diwylliant a threftadaeth leol a chenedlaethol i greu cymfleoedd mewn cymunedau ar draws y rhanbarth.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cymngor, siaradwch â ni.

Cymfeiriad

Addysg Oedolion cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es