Aelod o'r Cyngor - Victory Ezeofor

Rwyf yn Fodelwr Mathemategol ac Ystadegol yn Economeg Iechyd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Bangor. Rwyf hefyd yn un o’r cynrychiolwyr ar gyfer ymchwilwyr yn gynnar yn eu gyrfaoedd yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd yno, sydd yn helpu eirioli ar ran ymchwilwyr yn gynnar yn eu gyrfaoedd gyda rheolwyr yr Ysgol. O Nigeria yn wreiddiol, mae gen i radd Baglor mewn Technoleg, gradd Meistr mewn Mathemateg Ddiwydiannol, a doethuriaeth mewn Mathemateg i Feddygaeth a Bioleg. Rwy’n meddu ar sgiliau datblygedig mewn cyfrifiaduro, codio a rhaglenni, ac ar hyn o bryd rwyf yn dilyn hyfforddiant mewn Data Mawr a Gwyddoniaeth Data a’u heffaith ar y sector iechyd cyhoeddus. Mae gen i brofiad hefyd o adrodd am risg ac yr wyf yn rheolwr prosiect ardystiedig.

Mae fy mhrofiad o ddysgu yn bennaf yn y sector trydyddol - addysgu pobl ifanc ac oedolion fel hyfforddwr, eiriolwr, darlithydd a chynullwr modiwlau. Hoffwn ddefnyddio fy mhrofiad hanesyddol ac yn y presennol yn y sector addysg uwch i wella cyfleoedd i ddysgwyr yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac i gynorthwyo eu paratoadau ar gyfer dyfodol sydd yn gyflym newid.


 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es