Cadeirydd y Cyngor - John Graystone

Roeddwn yn brif weithredwr Colegau Cymru yn cynrychioli sefydliadau addysg bellach yng Nghymru, ac am gyfnod yn gyfarwyddwr dros dro NIACE Cymru, llais addysg i oedolion yng Nghymru.

Datblygais bolisïau ar addysg i oedolion ar gyfer y TUC a’r Mudiad Awdurdodau Metropolitan. Roeddwn yn diwtor llythrennedd i oedolion ac yn weithiwr cymdeithasol, y ddau ar sail wirfoddol. Rwyf yn llywodraethwr mewn dau goleg ac yn gwasanaethu ar bwyllgor archwilio prifysgol.

Rwyf yn gadeirydd gweithredol Agored Cymru, y corff dyfarnu Cymreig, ac yn eistedd ar gorff aelodaeth Dŵr Cymru.

Gwasanaethais ar nifer o bwyllgorau addysgol cenedlaethol Cymreig ac rwyf wedi cyhoeddi’n eang. Cefais yr anrhydedd yn ddiweddar i dderbyn gwobr cyrhaeddiad oes ar gyfer addysg ôl-16.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es