Is-Gadeirydd y Cyngor, Dr. Sonia Reynolds

Niwro-wyddonydd ymchwil, ail-ganolbwyntiais fy noniau i hybu addysg ac adfywiad yn y sectorau gwirfoddol/cymunedol. Apwyntiad cyhoeddus ar adolygiadau cyllid i fyfyrwyr (2000 a 2004), roeddwn yn aelod o’r Bwrdd Cymreig o’r Brifysgol Diwydiant a’r unig aelod o’r FEFC i drosglwyddo i ELWa.

Arweiniais ddatblygiad Prosiect Fframwaith Credydau Cymru, ac fel Cyfarwyddwr Dysg goruchwyliais ei uno gyda Llywodraeth Cymru.

Rhwng 2006 a 2013 roedd gen i swyddi uwch tu fewn i Lywodraeth Cymru, gan arwain y gweithredu ar bolisïau ar Drawsnewid ac ansawdd, yn broceri cydweithrediad ar uno yn y sector Addysg Bellach. Yn fy swydd fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru yn y De Orllewin enillais enw da am ymwneud gyda rhan-ddeiliaid ac am arweinyddiaeth.

 

 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Lard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

Ebost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni))

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es