Cynllun Strategol

Cyflwyniad, Cadeirydd Cyngor - John Graystone
Rydym bellach mewn sefyllfa newydd a nodweddir gan ddirwasgiad economaidd, cyfyngiadau ar wariant cyhoeddus ac ansicrwydd ynghylch cyllido yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod pwysau ychwanegol ar ein hadnoddau. Mae’r farchnad lafur yn newid yn gyflym yng Nghymru ac mae angen i bobl ddysgu sgiliau newydd, yn enwedig y rhai hynny sy’n gysylltiedig â thechnolegau digidol.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales mewn sefyllfa dda i ychwanegu at etifeddiaeth ei sefydliadau rhagflaenol a bydd yn hyrwyddo addysg ryddfrydig eang sy’n gwella cyfiawnder cymdeithasol ac ymgysylltiad cymunedol, ochr yn ochr â chynnig gwasanaethau addysg a hyfforddiant sydd â phwyslais penodol ar gyfer cyflogadwyedd, menter a datblygu sgiliau. Yn bwysicaf oll, bydd datblygu addysg, sgiliau a ffyniant ar gyfer pobl Cymru yn gofyn am ymrwymiad i ddinasyddiaeth ddemocrataidd, cynwysoldeb, cyfoethogi diwylliannol, iechyd a lles, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. 

Cynllun Strategol 2023 - 26

Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch gyda ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

E-bost

Stephen Thomas (Ysgrifennydd y Cwmni)

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es