Tîm Uwch Reolwyr

Mae ein Tîm Uwch Reolwyr (TURh) yn cynnwys ein Prif Weithredwr Kathryn Robson, ein Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad Mark Baines, a hefyd ein Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau, Cath Hicks.

Mae ein TURh yn gweithio'n agos gyda'n Cyngor ac yn goruchwylio'r Tîm Rheoli Gweithredol sy'n cynllunio cyflwyniad ein gwaith ac yn cyflawni ein canlyniadau.

Cliciwch ar y dolenni i ddarllen eu proffiliau a throsolwg o'u swyddi, a gweld sut mae eu gwaith yn cefnogi ein lle fel sefydliad dysgu oedolion yn y gymuned cenedlaethol Cymru.

Kathryn Robson
Prif Weithredwr

Rhagor o wybodaeth

Mark Baines
Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad

Rhagor o wybodaeth

Cath Hicks
Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau Dynol

Rhagor o wybodaeth

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es