Cyflawni potensial, trwy Bartneriaeth

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cydweithio gyda llawer o bartneriaid ledled Cymru i gyflwyno cyrsiau a rhaglenni dysgu. Mae cydweithredu yn allweddol i sicrhau bod pobl o bob cefndir ac ym mhob cymuned yn cael cyfleoedd i wella eu bywydau trwy ddysgu ac er mwyn cyflawni eu potensial. Mae ein partneriaethau yn ein helpu i gyflawni’r nodau hynny – rydym yn falch iawn o hyn.

 

Ffocws ar Bartneriaid

Ni sydd gyda’r:
• nifer fwyaf o weithgareddau Cwblhau mewn 9 o’n Partneriaethau*
• nifer fwyaf o weithgareddau Cyrhaeddiad mewn 10 o’n Partneriaethau*
• nifer fwyaf o weithgareddau Llwyddiant mewn 11 o’n Partneriaethau*
Roedd cyfanswm ein mannau cyfarfod ledled Cymru yn ystod 2016-2017 yn 632*.
*Data 2016-2017

 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu mewn 15 o Bartneriaethau Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL):

Mae un ar ddeg o’r rhain yn cwmpasu ardaloedd Awdurdod Unedol sengl:

1. Pen-y-bont ar Ogwr
2. Ceredigion
3. Sir Gaerfyrddin
4. Sir y Fflint
5. Merthyr Tudful
6. Castell-nedd Port Talbot
7. Sir Benfro
8. Powys
9. Rhondda Cynon Taf
10. Abertawe
11. Wrecsam

Mae gweddill y pedair partneriaeth yn cwmpasu mwy nag un Awdurdod Unedol:
1. Cyswllt Dysgu - Conwy a Sir Ddinbych
2. Gwynedd a Môn
3. Caerdydd a’r Fro
4. Partneriaeth 5 Sir Gwent (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen)

 

 

Ein Haelodau Partner Cysylltiedig â'n Partneriaid Cyflenwi

Gweler y rhestr isod sy’n cynnwys enwau ein partneriaid ac anoddau a rennir (nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr ac mae'n cael ei diweddaru / diwygio yn gyson):

 

A

AVOW
Abbey Road
Abbey Road Centre
Action Resource Centre
Age cymru
Antur Waunfawr
Ariva Trains
Armed Services and PAVO

B

BAWSO
BCUHB (dietician)
BETSI CADWALDER - DIETETICS DEPARTMENT
Bridgend  - ACL Partnerships
Bridges to Work
Bron Afon Housing Association

C

CAD development trust
CAIA PARK PARTNERSHIP
CAIA Park Health Team
CAIS
CAIS (CJIW)
CPP Youth Team  - STARS PROJECT/TRAC
CRC - Working Links
CSSIW - Care and Social Services Inspectorate
CWVYS
Cae Post Ltd
Caerphilly - ACL Partnerships
Cardiff City FC
Cardiff Concern
Cardiff Metroplitan University
Cardiff Prison
Cardiff University – centre for Lifelong learning
Cardiff Youth Service
Cardiff and the Vale - acl Partnership
Careers Wales
Carmarthenshire Youth Service
Ceredigion Youth Service
Charter Housing
Clybia Plant Cymru
Coleg Cymoedd
Coleg Gwent
Coleg Gwent ACL Partnership
Communities First
Communities First - Carmarthenshire
Communities First - Swansea Cluster
Communities First - Various
Community 1st
Community Development Cymru CDC
Conwy Youth Service
Cwmaman Community Centre

D

DWP - Job Centre Plus  - Powys
Denbighshire CC Housing
Denbighshire Youth Service
Denbighshire/Conwy Schools Family Learning
Disability Wales
Dunbia meat factory

E

ETS - Education Training Standards Wales
EYRICA
EYST
Ebbw Fach Communities First

F

F2N
FLVC
Families First
Felin fach
Flintshire Youth Service
Flying Start
Food and Nutrition

G

GAVO
GMB
GWERSYLLT RESOURCE CENTRE
Garnsychan Partnership Torfaen
Gibran (name to be changed)
Glasdir Skills Academy
Glyndwr University Wrexham
Growing Spaces
Gurka Community
Gwent Young Peoples Theatre
Gwynedd Youth Service

H

HAFAL
Harlech and Ardudwy Leisure
Homecares Matters

I

Institute for Work and Skills Festival groups

J

JCP

K

KIM
Keep Wales Tidy

L

LLAY COUNTY PRIMARY
Learning Festival Groups
Library Services
Llamau
Llandudno Football Club
Llandysul Family Centre
Llay Resource Centre
Locws

M

MENTER MERTHYR (SIONAPGLYN)
MENTER RCT
MIND
Melin Homes
Men's Sheds
Merthyr College
Merthyr Tydfil Housing Association
Merthyr Tydfil and RCT- ACL Partnerships
Merthyr YS
Mid Wales Housing Association
Money Management Wales
Monmouthshire Housing
Monmouthshire Youth Service
Montgomery Wild Life Trust

N

NACRO
NEWCIS
NHS/Flying Start
NSPCC
Neath Port Talbot Youth Service
Newport - ACL Partnerships
Newport City Homes
Newport Inactivity NEETS Group
Newport Mediation
Newport Youth Service
Newydd Housing Association
Next Steps

O

Oriel Gallery Wrexham

P

PCS
PLAS PENTWYN RESOUCE CENTRE
Pembrokeshire YS
Pen Dinas
Penparcau Forum
People Around Here
People Plus
Peoples Plus
Personal exchange
Play Wales
Pont Hafren Association
Portmadog Football Club
Powys County Council
Powys Libraries Service
Powys YS
Promo Cymru
Public Health Wales

Q

QWEST

R

RAF Valley
Race Equalities First
Randall Parker Foods Ltd
Remploy
Rewise
Rhonddda Cynon Taff YS
Rhyl Botanic Garden Enterprises
Rhyl Football Club
Rhyl Job Centre
Rubicon Dance

S

SEWREC
Seren
Seren Cyf
Shelter cymru
Silver Bay Holiday Village
Skills Active
Soughton Hall
Stadco Ltd
Star Communities First
Swansea Bay Regional Equality Council  (SBREC)

T

THE MEMORIAL CENTRE, BRYNTEG
Tai Calon Housing Association
Tai Ceredigion
Take Part
Tenovous
Terrance Higgins
The Armoury Leisure Centre
The Workhouse Llanfyllin
Theatr Fynnon
Torfaen - ACL Partnerships
Torfaen YS
Touchstone 12

U

UCU
UHOVI
Unite
University of South Wales
University of Wales Trinity St David
Urdd
Urdd Gobaith Cymru
Usdaw

V

Valrec
VAMT
Vale (PFF)
Vale of Glamorgan YS
Valleys Home
Viva

W

WULF projects - Aslef
WULF projects - PCS
WULF projects - Unison
WULF projects - Unite
WULF projects FBU
WULF projects USDAW
WULF projects - GMB
Wales TUC Learning Services
Wales TUC TU Education
Welsh Government Playwork Leads
WelshGovernment YW Strategy Branch
Women Connect First
Working Links
Wrexham ACL Partnership
Wrexham Libaries
Wrexham YS

Y

Ynys Mon YS
Youth Cymru
Ysbytu Bryn y Neuadd
Ysgol Bro Pedr
Ysgol Maes Y Mynydd

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es