Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid
Cyfunol
Dwyieithog

Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid

Cod y Cwrs: K23R0002B

11/11/2023
Tystysgrif am ddim
£261 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £565 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein: Canolfan Ieuenctid Caernarfon, Penrallt Isaf, Caernarfon, LL55 1NS
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
0 Week

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 0 wythnos gyda gwersi ar gyfer 6.0 awr yr wythnos o 09:30 i 16:30 ymlaen Dydd Sadwrn

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es