Gweithdy Digidol
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Gweithdy Digidol

Cod y Cwrs: K23C0015B
L

Hyder Cyfrifiadurol i Bobl dros 50 oed


26 wythnosau
09/01/2024
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 26 wythnos gyda gwersi ar gyfer 3.0 awr yr wythnos o 10:00 i 13:00 ymlaen Dydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £507 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Age Cymru Gwynedd a Môn, Y Cartref, Caernarfon, LL54 7UW
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
26 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 26 wythnos gyda gwersi ar gyfer 3.0 awr yr wythnos o 10:00 i 13:00 ymlaen Dydd Mawrth

Anachrededig

Trosolwg

Wedi'ch drysu gan gyfrifiaduron?
Wedi'ch drysu gan alwadau fideo?
Hoffech chi allu e-bostio?
Neu ddim ond eisiau gwella eich sgiliau cyfrifiadurol presennol?
Mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi!
Dewch i ymuno â ni am hwyl wrth i ni ddysgu
I ddarganfod mwy, siaradwch â ni heddiw - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Cynnwys

Bydd ein cwrs cefnogol a chyfeillgar yn eich helpu i fagu hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron. Mae hwn yn gwrs ar-lein sy'n defnyddio Zoom.

Cymhwyster

Nid yw'r cwrs yma wedi'i achredu - siaradwch â'r tiwtor os hoffech gwblhau achrediad.
Fodd bynnag, gallwch dderbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym os hoffech gael un.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr dros 50 oed

Career Path

Bydd y cwrs yn adeiladu eich sgiliau cyfrifiadurol i'ch helpu i symud ymlaen i ystod o gyrsiau cyfrifiadurol eraill naill ai ar-lein neu yn y gymuned.
• Bydd gwella eich sgiliau cyfrifiadurol hefyd yn eich galluogi i ymuno'n hyderus gyda chyrsiau ar-lein eraill mewn gwahanol bynciau.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es