Lluniadu a Pheintio
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Lluniadu a Pheintio

Cod y Cwrs: P23C0047A
L

Celf ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles


9 wythnosau
16/01/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 9 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 10:00 i 12:30 ymlaen Dydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £143 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Canolfan Dove, Banwen, Canolfan Gymunedol Banwen, Castell-nedd, SA10 9LW
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
9 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 9 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 10:00 i 12:30 ymlaen Dydd Mawrth

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Byddwch yn cael eich cefnogi i archwilio’n greadigol thema o ddiddordeb personol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, deunyddiau a phrosesau mewn ffordd arbrofol a chwareus.

Cynnwys

Datblygu Prosiect Personol mewn Celf.
Dewch i fwynhau'r cwrs Celf yma mewn amgylchedd cefnogol. Dysgu neu wella eich sgiliau paentio a darlunio.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofyniad mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Career Path

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs byddwch yn gallu symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch gyda ni, neu gyrsiau eraill sy’n addas ar gyfer eich anghenion.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cyflwynir y cwrs hwn Wyneb yn Wyneb. Bydd angen i chi fynychu'r cwrs mewn person.
Bydd angen trafodaeth am yr adnoddau gyda'r tiwtor ar ddiwrnod cyntaf y cwrs. Mae Cymorth Ariannol ar gael i ddysgwyr sy'n derbyn budd-daliadau cymwys.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es