Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Cod y Cwrs: Y23W0028A
I

Cwrs 'Dysgu yn y Gweithle' dan arweiniad tiwtor


4 wythnosau
09/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 12:30 i 15:00 ymlaen Dydd Mawrth
£80 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £110 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
4 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 12:30 i 15:00 ymlaen Dydd Mawrth

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Mae’r cwrs yn cynnig dealltwriaeth gynhwysfawr o’r sbectrwm awtistiaeth, gan archwilio ei ddiffiniad ynghyd ar nodweddion amrywiol. Bydd cyfranogwyr yn ymchwilio i'r heriau cyffredin a brofir gan unigolion ar y sbectrwm awtistiaeth, gan gynnwys sensitifrwydd synhwyraidd ac anawsterau cyfathrebu cymdeithasol, tra hefyd yn amlygu eu cryfderau unigryw megis sylw i fanylion a diddordebau ffocws. Bydd y cwrs yn archwilio effaith gorbryder ar unigolion ag awtistiaeth ac yn pwysleisio dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan edrych a chydnabod anghenion, hoffterau a chryfderau unigol. Bydd strategaethau ymarferol yn cael eu hamlinellu i gefnogi unigolion ag awtistiaeth yn effeithiol, gan gwmpasu ymyriadau wedi’u teilwra, technegau cyfathrebu, a dulliau rheoleiddio synhwyraidd i hyrwyddo amgylchedd cefnogol a gwella llesiant cyffredinol. Os yw eich gweithle yn rhan o brosiect Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gyda ffioedd cwrs.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn ymdrin gyda’r diffiniad o sbectrwm awtistiaeth a’i wahanol bwyntiau, yn archwilio’r heriau a wynebir gan y rhai ar y sbectrwm, ac yn amlygu eu cryfderau unigryw. Mae’r cwrs yn archwilio’r cysyniad o ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i'w cefnogi gydag awtistiaeth, yn ogystal â darparu amlinelliad cynhwysfawr o strategaethau gyda’r nod o gynorthwyo a grymuso unigolion ar y sbectrwm yn effeithiol.

Cymhwyster

Agored Cymru Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad ffurfiol. Mae'r gallu i ysgrifennu ar lefel 1 yn hanfodol.

Career Path

Cyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi – Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig, Ymwybyddiaeth Dyslecsia, Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, byddai angen y canlynol arnoch: • cysylltiad rhyngrwyd • gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod o fudd • defnyddio porwr gwe Chrome lle bo modd.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es