Iechyd Meddwl a Lles
Cyfunol
Saesneg

Iechyd Meddwl a Lles

Cod y Cwrs: J23C0032A

12 wythnosau
18/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 12 wythnos gyda gwersi ar gyfer 1.5 awr yr wythnos o 14:00 i 15:30 ymlaen Dydd Iau
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £117 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein: Yr HWB, Treffynnon, CH8 7UR
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
12 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 12 wythnos gyda gwersi ar gyfer 1.5 awr yr wythnos o 14:00 i 15:30 ymlaen Dydd Iau

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es