Sesiwn Galw Heibio Rhifedd – Prosiect ‘Multiply’
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Sesiwn Galw Heibio Rhifedd – Prosiect ‘Multiply’

Cod y Cwrs: Q23B0002A
B

15 wythnosau
01/03/2024
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 15 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 12:30 i 15:00 ymlaen Dydd Gwener
Am ddim
Marchnad Dan Do Casnewydd, Stryd Fawr, Casnewydd, NP20 1FX
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
15 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 15 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 12:30 i 15:00 ymlaen Dydd Gwener

Anachrededig

Trosolwg

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ein cyrsiau rhifedd 'Multiply' ac i ddarganfod eich lefel.
Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau rhifedd, ond yn gyntaf oll, mae angen i ni wybod eich lefel. Pan fyddwch yn cofrestru, bydd ein tiwtor rhifedd yn cysylltu gyda chi, a bydd yn eich cefnogi i wneud asesiad ar-lein (WEST) i ddarganfod eich lefel. Yna bydd y tiwtor yn eich cynghori ar y ffordd orau i ddatblygu eich astudiaethau gan baratoi cynllun dysgu gyda chi.

Cynnwys

Ar ôl cwblhau eich asesiad, byddwch yn gallu symud ymlaen i un o'n cyrsiau. Gallwch astudio ar eich lefel a chyflymder eich hun. Byddwch yn astudio ystod o bynciau yn ôl eich cynllun dysgu unigol, er enghraifft:
● adio a thynnu
● lluosi a rhannu
● ffracsiynau, canrannau a degolion
● arian
● mesuriad metrig
● perimedr, arwynebedd a chyfaint
● graffiau a siartiau

Cymhwyster

Byddwch yn dilyn rhaglen unigol a allai gynnwys unedau Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad. Bydd yr asesiad yn cadarnhau eich lefel cychwynnol.

Career Path

Byddwch yn magu hyder a sgiliau mewn rhifedd ar gyfer bywyd a gwaith bob dydd. Gallwch ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn rhifedd, fel sy'n briodol.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Dewch i'n sesiwn Galw Heibio Rhifedd Prosiect 'Multiply' ym Marchnad Dan Do Casnewydd, bob dydd Gwener. Neu cysylltwch i dderbyn mwy o wybodaeth.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es