Sgiliau Hanfodol
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Sgiliau Hanfodol

Cod y Cwrs: D23C0053C

Sgiliau Hanfodol llythrennedd a rhifedd


13 wythnosau
17/04/2024
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 13 wythnos gyda gwersi ar gyfer 3.0 awr yr wythnos o 09:30 i 12:30 ymlaen Dydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £253.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Ysgol Gynradd Grangetown, Stryd Bromsgrove, Caerdydd, CF11 7XS
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
13 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 13 wythnos gyda gwersi ar gyfer 3.0 awr yr wythnos o 09:30 i 12:30 ymlaen Dydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

Cyflwyno'r cyrsiau Sgiliau Hanfodol a gynigir gan Addysg Oedolion Cymru.

Cynnwys

Cyflwyniad i Sgiliau Hanfodol. Fe'ch cyflwynir i amrywiaeth o gyrsiau posib Sgiliau Hanfodol. Bydd y sesiwn cychwynnol yn caniatáu i chi a'r tiwtor adnabod eich sgiliau a'r cyrsiau fyddai'n gymorth i wella'r sgiliau hynny. Rhyngddoch, byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer gwaith a bywyd.

Cymhwyster

Bydd y sesiwn gychwynnol yn arwain at unedau achrededig.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i wneud y cwrs hwn ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Career Path

Bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder ichi weithio i allu symud ymlaen i gymhwyster Sgiliau Hanfodol

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Nid oes angen unrhyw offer arbenigol. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn swyddfeydd Gyrfa Cymru ar Ffordd Churchill yng Nghaerdydd – dewch draw gyda beiro ac ychydig o bapur i ymuno gyda’r sesiynau.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es