Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Cod y Cwrs: D23C0123A
I

Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig


4 wythnosau
15/04/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi ar gyfer 4.0 awr yr wythnos o 09:00 i 13:00 ymlaen Dydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £104 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd, Uned 4, Caerdydd, CF10 2HH
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
4 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi ar gyfer 4.0 awr yr wythnos o 09:00 i 13:00 ymlaen Dydd Llun

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddeall:-

• Natur awtistiaeth ac anhwylderau'r sbectrwm awtistig.
• Yr ystod o anawsterau mae'n bosibl i rywun gydag awtistiaeth eu profi
• Ymddygiadau posibl y medrir eu harddangos gan berson sydd ag awtistiaeth.
• Y cryfderau posib sydd gan rywun ag awtistiaeth.
• Wrth ddarparu cymorth, beth a olygir wrth y dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
• Strategaethau y gellir eu defnyddio i gefnogi rhywun sydd ag awtistiaeth.

Cynnwys

Deall ymddygiadau ac anawsterau awtistiaeth.

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs 12 awr Lefel 1 Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw ofynion mynediad ffurfiol na phrofiad ar gyfer y cwrs hwn.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cyflwynir y cwrs yn swyddfeydd Gyrfa Cymru ar Ffordd Churchill yng Nghaerdydd fel rhan o Raglen Cynorthwy-ydd Dosbarth.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es