Celf ar gyfer Iechyd Meddwl
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Celf ar gyfer Iechyd Meddwl

Cod y Cwrs: F23C0041A
L

Celf ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles


13 wythnosau
08/04/2024
Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 13 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 13:00 i 15:30 ymlaen Dydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £208 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwmni Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
13 wythnosau

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 13 wythnos gyda gwersi ar gyfer 2.5 awr yr wythnos o 13:00 i 15:30 ymlaen Dydd Llun

Anachrededig

Trosolwg

Byddwch yn cael eich cefnogi i archwilio’n greadigol thema o ddiddordeb personol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, deunyddiau a phrosesau mewn ffordd arbrofol a chwareus.

Cynnwys

Datblygu Prosiect Personol mewn Celf.
Dewch i fwynhau'r cwrs Celf yma mewn amgylchedd cefnogol. Dysgu neu wella eich sgiliau paentio a darlunio.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofyniad mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Career Path

Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs byddwch yn gallu symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch gyda ni, neu gyrsiau eraill sy’n addas ar gyfer eich anghenion.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cyflwynir y cwrs hwn Wyneb yn Wyneb. Bydd angen i chi fynychu'r cwrs mewn person.
Bydd angen trafodaeth am yr adnoddau gyda'r tiwtor ar ddiwrnod cyntaf y cwrs. Mae Cymorth Ariannol ar gael i ddysgwyr sy'n derbyn budd-daliadau cymwys.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es