Dysgu heb straen

Weithiau, gall astudio achosi straen. Rydym yn dymuno sicrhau y bydd yn brofiad mor hwylus ag y bo modd i’n dysgwyr. Dyna pam rydym wedi disgrifio rhai o’r dewisiadau cymorth isod a all eich helpu i ddysgu gyda ni.

 

Ein Llawlyfr i Ddysgwyr

Mae’r Llawlyfr i Ddysgwyr yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a all fod yn ofynnol pan fyddwch chi’n mynychu cwrs. Fodd bynnag, os na allwch chi ganfod y wybodaeth mae arnoch chi ei hangen yn y llawlyfr, cysylltwch â ni.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Anfonwch neges destun ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch: learnerservices@adultlearning.wales

Mae copïau papur ar gael yn eich swyddfa ranbarthol a gan diwtor eich cwrs.

Llawlyfr i Ddysgwyr

 

Cyngor ynghylch Astudio

Rydym am i chi gael profiad cadarnhaol a chael cymaint â phosibl allan o'ch cwrs.

Gallwch ddefnyddio sawl dull i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad. Mae ein holl Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm yn brofiadol a gallant eich cynghori ynghylch y cyrsiau sydd ar gael yn eich ardal. Yn ychwanegol, gall ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm eich cynorthwyo i nodi llwybr dilyniant priodol i’ch helpu i gyflawni eich nod. Os oes gennych gwestiwn sydd ddim yn ymwneud â darparu cyrsiau, gallwch chi gysylltu â Gwasanaethau i Ddysgwyr i gael cymorth. Byddem yn falch o gael helpu neu eich cynorthwyo i gysylltu â rhywun a all gynnig ateb i chi.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Anfonwch neges destun ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch: learnerservices@adultlearning.wales

 

Datblygiad eich Gyrfa

Mae Gyrfa Cymru yn darparu llawer iawn o wybodaeth am addysg a chyrsiau, gwaith a phrentisiaethau, yn ogystal â gwasanaeth chwilio am swyddi sy’n caniatáu i chi chwilio ac ymgeisio am swyddi a phrentisiaethau ledled Cymru.

 

Sgwrsiwch â rhywun

Os ydych chi’n poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod pethau yn gyfrinachol â rhywun, cofiwch gysylltu, rydym ni’n barod i wrando.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Anfonwch neges destun ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch: learnerservices@adultlearning.wales

Cysylltu

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es