Cynllun Banc Data Cenedlaethol


Mae Addysg Oedolion Cymru yn cydweithio gyda’r Good Things Foundation, sy’n goruchwylio’r cynllun Banc Data Cenedlaethol. Mae'r Banc Data Cenedlaethol yn darparu data am ddim i 500,000 o bobl, mewn partneriaeth â Virgin Media O2, Vodafone a Three.

Mae’r Banc Data Cenedlaethol y DU yn paratoi cysylltedd data rhyngrwyd symudol am ddim i bobl nad ydynt yn medru ei fforddio ar rheiny sydd hefyd yn profi anghydraddoldebau lluosog yn aml yn ein cymdeithas.

Y nod yw gwaredu’r rhwystrau a wynebir gan y rheiny yn y DU, nad ydynt yn gallu fforddio i aros yn gysylltiedig. Bydd y cynllun yn helpu pobl sydd wedi torri i ffwrdd rhag cysylltu gyda'u hanwyliaid, rhag mynychu cyfweliadau swyddi ar-lein, rhag dod o hyd i wybodaeth iechyd hanfodol neu wybodaeth arall ar-lein.

I dderbyn data drwy’r Banc Data Cenedlaethol rhaid i chi:

  • Fod yn 18 oed neu drosodd
  • Ac mewn cartref incwm isel

Ac yn gymwys mewn un neu nifer o'r datganiadau canlynol:

  • Heb fynediad neu fynediad annigonol i'r rhyngrwyd gartref
  • A/NEU heb fynediad neu fynediad annigonol i'r rhyngrwyd pan i ffwrdd o gartref
  • A/NEU’n methu fforddio’r contract misol presennol neu’r data atodol

Os ydych yn ddysgwr gydag Addysg Oedolion Cymru ac yn dymuno i ni roi data rhoddedig i chi, llenwch y ffurflen gofrestru fer hon.

Sylwch y gall data gael ei gyfyngu i gyflenwad 6 mis, yn seiliedig ar argaeledd a galw.www.goodthingsfoundation.org/the-digital-divide 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es