Cyflwyno Cais am Gefnogaeth

Rydym bob amser yn ceisio gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi dysgwyr, felly os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â'ch cwrs, cymwysterau neu dystysgrifau, diogelu, eich dysgu ar-lein neu unrhyw beth arall gallwch gyflwyno cais am gymorth i ni - a byddwn yn gwneud ein gorau glas i helpu.

Gallwch hyd yn oed ddweud wrthym os ydym yn gwneud unrhyw beth o'i le neu os ydych eisiau cwyno.

 

Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen gymorth, bydd ein tîm cymorth yn gweithredu ac yn ymateb cyn gynted ag y bo modd yn ystod oriau swyddfa arferol (cyn pen 3 diwrnod, 9.00am - 5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener).

Rydym yma i'ch helpu i ddysgu.

 

adult learning wales

 
 

 

 

Croesawu'r Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

Darganfod mwy

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es