Adborth o’n CCB

6-Ebrill-2020
Rhannu

“Diolch ichi am gymryd rhan yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar-lein ddiwedd mis Mawrth. Roedd yn brofiad newydd i ni gyd a orfodwyd arnom oherwydd yr amgylchiadau unigryw presennol. Fe welwch yn y tabl isod canlyniadau’r pleidleisio ar yr wyth cynnig oedd ger bron y Cyfarfod.

“Bu cworwm, a gan y bu mwyafrif ar bob un rydym yn gweithredu arnynt yn unol gyda’r gofynion. Am nawr, wna’i adael chi gyda neges oddi wrth ein Llywydd newydd-gymeradwy, Nia Parry: cliciwch ar y ddolen i wylio fideo byr ganddi.”

CANLYNIADAU’R PLEIDLEISIO AR-LEIN YN Y CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL : 26 MAWRTH 2020

 

CYNNIG

O BLAID

YN ERBYN

YMATAL

1. Adroddiad Blynyddol a Datgyniadau Ariannol

46

1

2. Ail-benodi’r archwilwyr

46

1

3. Rhagnodi Cymdeithasol

47

4. Cyfleusterau toiled ar gyfer bobl anabl, a nodi dyslecsia

41

6

5. Addysg cydweithredol a Phrifysgol

39

4

4

6. Newid ffin Fforwm Rhanbarthol, parthed Sir Ddinbych

42

1

4

7. Llywydd – Nia Parry

46

1

8. Gwelliannau i’r Erthyglau Cymdeithasu a Rheolau Sefydlog

44

1

2

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es