Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn arwyddo Siarter Afiechyd Marwol TUC

10-Chwefror-2020
Rhannu

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales heddiw (10fed o Chwefror) wedi dod yn gyflogwr diweddaraf i ymuno â Siarter y TUC gyda’r nod o helpu gweithwyr sy’n mynd yn derfynol wael yn y gwaith.

Mae’r ymgyrch ‘Siarter Afiechyd Marwol’ yn ceisio rhoi mwy o ddiogelwch i weithwyr â salwch angheuol ac yn cynnig amddiffyniadau cyflogaeth ychwanegol iddynt pan fydd eu hangen arnynt fwyaf. Aethpwyd â’r ymgyrch ymlaen gan y TUC yn dilyn achos Jacci Woodcook, rheolwr gwerthu ardal o Swydd Derby a orfodwyd allan o’i swydd ar ôl cael diagnosis o ganser terfynol y fron.

Mae’r TUC yn gofyn i gyflogwyr arwyddo i’w siarter i atal achosion fel Jacci rhag digwydd yn y dyfodol.

Mae’r Siarter Afiechyd Marwol bellach yn cynnwys dros filiwn o weithwyr ar draws y sector preifat a chyhoeddus gan gynnwys cyflogwyr adnabyddus fel Rolls Royce, y Post Brenhinol a nifer o awdurdodau lleol Cymru.

Dywedodd Kathryn Robson, Prif Weithredwr, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (canol y llun): “Mae gennym dîm gwych o staff, sy’n gweithio’n ddiflino i helpu ein dysgwyr i ffynnu a chyflawni eu nodau. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu help a chefnogaeth i’n holl staff, yn enwedig ar adegau o drallod lle rydym yn gobeithio cynnig rhywfaint o gysur a diogelwch, i helpu i leddfu pryderon diangen. Mae’r gweithle yn aml yn deulu estynedig, ac nid oedd gennym unrhyw betruster wrth ymuno â’r Siarter Afiechyd Marwol, fel y byddai unrhyw aelod gofalgar o’r teulu yn ei wneud ”.

Dywedodd Arweinydd “Afiechyd Marwol” TUC Cymru, Gareth Hathway, “I’r rhai sy’n cael diagnosis terfynol, mae’n bwysig eu bod yn gallu canolbwyntio arnyn nhw eu hunain a’u teuluoedd heb y straen o orfod poeni am eu cyflogaeth. Dwi wrth fy modd fod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi llofnodi’r Siarter hon”.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es