Aeth ein dysgwyr AMIF ar daith i Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis!

31-Awst-2022
Rhannu

Yn ddiweddar cafodd dysgwyr Prosiect AMIF o ardal y Rhyl, eu taith gyntaf i Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis.

Cafodd pum teulu o ffoaduriaid o Afghanistan a Syria gyfle yn y bore i weld arddangosiad hollti llechi a ffilm am hanes y diwydiant llechi, gyda chinio picnic i ddilyn gyda Theisennau Cri/Pice ar y Maen traddodiadol.

Yna yn y prynhawn, treuliodd y dysgwyr sy’n oedolion amser yn ymweld gyda’r hen fythynnod chwarelwyr, ac wedyn yn gweithio ar ddeunyddiau SSIE (ESOL) cysylltiedig a grëwyd yn benodol ar gyfer y lleoliad gan Audrey Benson. Yn y cyfamser, cymrodd y plant ran yn eu gweithgaredd eu hunain yn dylunio a phaentio darnau o lechen; cofrodd hardd i’w hatgoffa o ddiwrnod allan hyfryd.

Dywedodd Charlotte Laws, ein Cydlynydd Datblygu’r Cwricwlwm, “Roedd yn wych gweld yr holl gynllunio yn dwyn ffrwyth a chafwyd diwrnod wrth fodd pawb. Cafodd y plant eu diddanu gan y ffrwydron dynameit ar y sgrin yn ystod y ffilm, a dysgodd pawb ffeithiau diddorol iawn am y diwydiant llechi. Oeddech chi’n gwybod mai dim ond tua 5% o lechi’r chwarel sy’n cael ei ddefnyddio fel “llechi”? Mae’r gwastraff rwbel a llwch, sy’n 95% o’r broses yn cael ei werthu’n bennaf i’r Almaen, a’i ddefnyddio yno mewn ystod eang o gynhyrchion harddwch sy’n seiliedig ar silica!

Gyda chyn biocemegydd a darpar beiriannydd yn y grŵp, roedd llawer o gwestiynau am y broses cloddio yn ogystal ag am hanes a dyfodol y diwydiant.

Roedd ein dysgwyr i’w gweld wedi elwa’n fawr o’r daith ac roedd yn gyfle defnyddiol iawn i sgwrsio gyda nhw er mwyn trafod ac adnabod eu hanghenion yn well, oedd yn gymorth i ni ganolbwyntio ar y ddarpariaeth addysg wrth i ni symud ymlaen.”

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’n cydweithwyr yn Amgueddfa Lechi Cymru am ein croesawu, ac i’r Groes Goch Brydeinig yn y Rhyl a chwaraeodd ran annatod i’n cysylltu gyda’r dysgwyr, ac am eu parodrwydd i estyn cymorth ar y diwrnod.

I weld mwy o luniau o’r daith, ewch i’n tudalen Facebook yma.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein prosiectau AMIF.

 


Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es