Aeth ein dysgwyr SSIE (ESOL) o Ogledd Sir Gaerfyrddin ar daith addysgiadol i brifddinas Cymru!

10-Mai-2022
Rhannu

Ar ddydd Sadwrn 7fed Mai, ymunodd 19 o ddysgwyr SSIE (ESOL) newydd o Lanybydder yng Ngogledd Sir Gaerfyrddin ac aelod o dîm Adnoddau Dynol cwmni Dunbia gyda thri aelod o staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am daith i brifddinas Cymru.

Mae’r grŵp o ddysgwyr, sy’n siarad Rwmaneg fel eu hiaith gyntaf, yn bennaf yn eu hugeiniau yn ac yn dechrau cwrs lefel mynediad achrededig mewn Saesneg i wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Cynlluniwyd y daith i Gaerdydd i helpu i roi profiad uniongyrchol o ddiwylliant Cymreig i’r dysgwyr ifanc a hefyd i roi cipolwg ar y ddemocratiaeth y maent bellach yn rhan ohoni.

Dechreuodd y daith o amgylch Caerdydd gyda sgwrs y tu allan i adeilad y Senedd mewn heulwen fendigedig, gyda thywyswyr y senedd yn egluro sut roedd ardal y Bae wedi datblygu o amgylch cyfoeth y diwydiant glo. Bellach mae’n ganolbwynt deddfu yng Nghymru, yn atyniad i dwristiaid ac yn gynefin dŵr croyw – sy’n dynodi pwysigrwydd cynaliadwyedd a mentergarwch yn y genedl.

Ar ôl gwirio’r gweithdrefnau diogelwch, aeth y grŵp ymlaen i’r oriel wylio uwchben siambr gylchol Senedd Cymru ac roedd ganddynt ddiddordeb mewn darganfod sut mae wedi’i gynllunio i estyn allan i bob cymuned yng Nghymru gan gynnwys y dysgwyr eu hunain.

Yn dilyn cinio yng nghanol prysurdeb Bae Caerdydd, parhaodd y daith fws i adeilad godidog yr Amgueddfa Genedlaethol lle bu dysgwyr yn mwynhau cymysgedd o hanes naturiol a chelf gan gynnwys dinosoriaid Cymreig a phaentiadau gan Cezanne a Picasso ochr yn ochr â gwaith gan artistiaid a ffotograffwyr modern Cymreig. Cymerodd y grŵp ychydig o hun-luniau hefyd!

Dywedodd Ben, a ddaeth i Gymru o Rwmania er mwyn hybu ei ragolygon gyrfa, ei fod wedi mwynhau’r ymweliadau’n fawr gyda “pobl dda a thywydd da” a bod y Senedd wedi creu argraff arno. “Rwyf wedi gweld lluniau ar y Rhyngrwyd, ond hwn oedd fy ymweliad cyntaf. Diddorol oedd gweld yr olwyn fawr hefyd. Roedd yn ddiwrnod braf iawn.”

Dywedodd Roger Coombs, sy’n diwtor SSIE (ESOL) ar gyfer y dysgwyr yng nghwmni Dunbia: “Roedd yn wych cyfarfod â’r dysgwyr a chawsom ddiwrnod gwych yng Nghaerdydd gyda’r tywydd bendigedig yn fonws. Mae ardal Llambed yn lleoliad hyfryd i fyw a gweithio ynddo, ond mae’n bwysig i’r dysgwyr dreulio amser yng nghanol prifddinas y genedl a sylweddoli eu bod yn rhan werthfawr o’r gymuned Gymreig ehangach.
“Roedd y daith yn ffordd wych i bawb oedd yn rhan o’r gwersi ddod i adnabod ei gilydd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r grŵp hwn o ddysgwyr dros yr wythnosau nesaf.”

Rydym yn falch o glywed bod y daith wedi helpu ein dysgwyr i gwrdd â phobl eraill a dod i adnabod yr ardal, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu ar fwy o deithiau a’u helpu i barhau gyda’u dysgu!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o’r daith ar ein tudalen Facebook!

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau SSIE (ESOL)- Dysgu fel Teulu ynghyd a chyrsiau SSIE (ESOL) eraill, cliciwch yma.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es