Arolwg Dysgwyr Iechyd Meddwl a Lles

23-Tachwedd-2023
Rhannu

Rydym yn defnyddio eich adborth i’n helpu i ddyfeisio a chreu cwrs ar iechyd a lles. Er mwyn i’r tîm Iechyd a Lles fedru creu cwrs sy’n berthnasol, wrth ddarparu gwybodaeth, arweiniad a gwybodaeth i gyfranogwyr; tybed a fyddech yn fodlon cwblhau’r arolwg byr yma?

Bydd hyn yn rhoi rhagor o wybodaeth i ni am eich dewisiadau ar gyfer cynnwys a strwythur y cwrs cyn ein fforwm ar-lein nesaf ar 6ed Rhagfyr 2023.

Hoffem ddarganfod sut y byddai’n well gennych ymgysylltu gyda’r cwrs, pa elfennau byddech yn ei weld y mwyaf defnyddiol i ddysgu amdano ac a oes rhywbeth nad ydym wedi meddwl amdano, y credwch y dylem ganolbwyntio arno?

Cliciwch yma!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es