Bywyd ar ôl Strôc

16-Tachwedd-2023
Rhannu

Bywyd ar ôl Strôc. Neuadd y Pensiynwyr, Rhydaman. (Dydd Mercher 10-12 canol dydd)

Mae’r dysgwyr sy’n mynychu ein cwrs yn Neuadd y Pensiynwyr yn Rhydaman, i gyd yn dioddef o effeithiau strôc. Nod y sesiynau wythnosol yw cyflwyno dysgwyr i amrywiaeth o sgiliau crefft fel rhan o’r broses adsefydlu, cefnogi’r dysgwyr i gyflawni tasgau newydd sy’n anelu at wella eu medrusrwydd corfforol, ac annog cyfranogwyr i fagu hyder drwy ryngweithio cymdeithasol a chaffael sgiliau newydd.

Nid yw cyfranogiad yn y grŵp wedi’i gyfyngu i ddysgwyr sy’n byw yn Rhydaman, gan fod dysgwyr yn teithio i mewn o’r trefi a’r pentrefi cyfagos i gymryd rhan yng ngweithgareddau grŵp a’r dosbarthiadau.

Mae ein dosbarth wedi bod yn rhedeg ers dechrau mis Medi 2023, ac yn ystod y cyfnod hwn, mae dysgwyr wedi archwilio amrywiaeth o weithgareddau ar thema’r hydref. Mae dysgwyr wedi creu potiau planhigion o hen ganiau tun, gan eu huwchgylchu gyda choleri darluniadol o luniau blodau sydd wedi’u lamineiddio. Mae dysgwyr wedi plannu amrywiaeth o hadau blynyddol gwydn yn y potiau, ac wedi eu gosod mewn mannau awyr agored. Cafwyd adroddiadau eisoes am hadau wedi egino a thyfiant eginblanhigion, ac mae llawer o edrych ymlaen at weld blodau tlws yn ystod y gwanwyn flwyddyn nesaf.

Mae dysgwyr wedi ail ddefnyddio hen gylchgronau i greu lluniau collage o bwmpenni hydrefol. Ar gyfer y gweithgaredd yma, lluniodd y dysgwyr dempled i greu siâp pwmpen ar bapur A4. Llenwyd y siap gyda darnau wedi’u rhwygo o dudalennau cylchgrawn ac ychwanegu gwead gan ddefnyddio papur sidan mewn lliwiau cyflenwol wedi’i wasgu a’i lynu gan ddefnyddio glud PVA ar y dudalen maint A4.

Yn ychwanegol, cyfunodd y dysgwyr techneg collage gyda’r defnydd o dempledi siâp dail ac ymgorffori rhwbiadau dail o goed lleol brodorol i greu darluniad torch ar ddarn o bapur A3.

Mae dysgwyr hefyd wedi archwilio technegau gwehyddu gan ddefnyddio templedi papur a stribedi o bapur lliw.