Cathy Clark yn fuddugol yn y bleidlais

17-Rhagfyr-2015
Rhannu

Canlyniad y bleidlais i lenwi sedd y Dysgwr ar ein Cyngor yw buddugoliaeth i Cathy Clark, a dderbyniodd 41 pleidlais yn erbyn y 29 a gefnogodd Derek Edwards. Hi fydd yn cynrychioli ein dysgwyr ar y bwrdd llywodraethol am weddill y flwyddyn academaidd hon. Diolch i’n ddau ymgeisydd am enwebu eu hunain ac i’r dysgwyr hynny a bleidleisiodd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es