Coleg Harlech – Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

3-Rhagfyr-2015
Rhannu

Comisiynwyd astudiaeth dichonoldeb er mwyn ystyried dyfodol Coleg Harlech.

Ar y cychwyn mae’r astudiaeth, a gonmisiynwyd gan reolwyr safle WEA Coleg Cymunedol YMCA Cymru gan ddefnyddio Clear Thinking Strategy & Planning Ltd a leolir yng Ngogledd Cymru, yn ceisio cynnwys trigolion a chymunedau dysgu yn Harlech a’r ardaloedd o gwmpas er mwyn sicrhau bod ystod eang o syniadau yn cael eu hystyried gan gynnwys y posibilrwydd o ddarparu addysg preswyl i oedolion unwaith eto.
 
Mae’r gr?�p astudiaeth yn dymuno sicrhau bod unrhyw ddatrysiadau yn caniatáu defnydd ategol er budd y cyhoedd, lle mae adnoddau’r Coleg o fudd i’r gymuned gan gynnwys y llyfrgell, y theatr, cwrtiau sboncen, gofod arddangosfa gelf, a dosbarthiadau yn y gymuned.

Mae Coleg Harlech, sydd wedi ei leoli rhwng Safle Treftadaeth Byd UNESCO Castell Harlech, ac yn edrych dros Warchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn darparu lleoliad ysbrydoledig hynod ar gyfer addysg, ynghyd â’r posibilrwydd am ddatblygiad entrepreneuraidd, darpariaeth breswyl a thywydd-gwlyb a chreu swyddi sy’n gysylltiedig â thwristiaeth.

Yn ogystal, mae hanes cyfoethog Coleg Harlech – a sefydlwyd yn ystod heriau economaidd 1927 gan Thomas Jones, fel catalydd i wella cyfleoedd bywyd drwy ddatblygu sgiliau mewn amgylchedd academaidd cadarnhaol – yn cyflwyno cyfle i elwa ar hanes yr adeiladau, ac i ddatblygu llwybr treftadaeth sy’n gysylltiedig â Chastell Harlech, gan ddarparu arddangosfa barhaol yn adeilad rhestredig Graddfa II* Coleg Harlech, yn Wern Fawr.

Mae gwahoddiad i bawb ddod i ymgynghoriad agored i’w gynnal yng Ngholeg Harlech ar 14 Rhagfyr 2015 o 1.00 yp i 8.00 yp.

Dywed Prif Weithredwr WEA Coleg Cymunedol YMCA Cymru, Mark Isherwood: Cydnabyddir Coleg Harlech yn genedlaethol a rhyngwladol am alluogi oedolion i ddatblygu eu gallu i ddysgu a chyflawni eu potensial, fodd bynnag gyda’r lleihad mewn arian cyhoeddus,bydd rhaid i Gampws Harlech fod yn arloesol ac uchelgeisiol er mwyn sicrhau ei ddyfodol a chyfrannu i adfywiad yr ardal. Mae WEA Coleg Cymunedol YMCA Cymru wedi ymrwymo i ganfod y dyfodol gorau posib i’r safle a’r dref. Rydym wedi penodi Clear Thinking Strategy & Planning i gynnhyrchu astudiaeth dichonoldeb a chynllun busnes gweithredol gyda chostau a graddfa amser erbyn mis Mawrth 2016 ac edrychwn ymlaen i gydweithio gyda nhw a’n holl gyfranddalwyr dros yr ychydig fisoedd nesaf.”

Dywed Jane Richardson o Clear Thinking Strategy & Planning , “Rydym wrth ein boddau i wneud yr astudiaeth yma ar ran WEA Coleg Cymunedol  YMCA Cymru. Edrychwn ymlaen i gyfarfod â’r gymuned a darpar ddysgwyr i ystyried sut gall y Coleg gyfrannu i economi’r dref, a chefnogi Harlech fel cyrchfan ymwelwyr o safon byd eang.”

Cyflwynir yr astudiaeth i Gr?�p Llywio Coleg Harlech yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd. Sefydlwyd y Gr?�p Llywio hwn ym mis Mawrth 2015 i oruchwylio opsiynau ar gyfer cynaliadwyedd safle Coleg Harlech.Unwaith y bydd opsiwn dewisol wedi cael ei nodi, bydd cynllun busnes llawn yn cael ei ddatblygu i sicrhau dyfodol hirdymor cynaliadwy ar gyfer y safle.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es