Creu crefftau gyda ‘Ponthafren’!

21-Mawrth-2023
Rhannu

Mae ein tiwtor celf a chrefft, Deborah Jenkins-Doyle, yn trafod y dosbarth mae wedi ei deilwra’n bwrpasol ar gyfer ein sefydliad partner, ‘Ponthafren’ – elusen Iechyd Meddwl yng Ngogledd Powys.

Dywed Deborah, “Rydym yn grŵp celf a chrefft sy’n rhedeg am 3 awr bob bore Llun. Ar hyn o bryd, mae’r dysgwyr i gyd yn gweithio ar wahanol brosiectau crefft ar gyfer eu hasesiad ‘Defnyddio Deunyddiau wedi’u Hailgylchu mewn Gwaith Crefft’. Mae’r grŵp cymysg yn cynnwys ystod eang o oedrannau a galluoedd. Mae gan bob dysgwr resymau gwahanol dros fynychu’r gwersi celf a chrefft ond maent yn arwain at yr un nod, sef “gwneud rhywbeth creadigol” a “helpu iechyd meddwl”.

Mae un o’n dysgwyr, Sarah, yn gwneud llawer o gelf a chrefft gartref ac mae’n aelod hynod fedrus o’r grŵp. Dywedodd mai ei phrif reswm dros fynychu’r dosbarthiadau yw cael cyfle i fynd allan o’r tŷ i geisio gwella ei sgiliau cymdeithasol. Dywedodd Sarah, “Rwy’n ceisio gwthio fy hun a chadw’n brysur. Mae’r dosbarthiadau hyn yn rhoi seibiant i mi o’r hyn sy’n digwydd yn fy mhen ac i newid meddwl – dyma’r unig amser rwy’n gadael y tŷ heblaw am deithiau hanfodol”. Gweler isod luniau o Sarah yn gwneud blodau bach ar gyfer ei hasesiad.

Mae ein dysgwr, Sue, wedi bod yn mynychu ers tua 9 mis ac yn mwynhau’r sesiynau. Dywedodd Sue fod y wers yn rhoi “teimlad o dderbyniad” iddi. Mae’n teimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel ac mae wedi ennill llawer o sgiliau newydd ers dechrau’r rhain mewn sesiynau crefft amrywiol. Mae wrth ei bodd gyda’r cyfeillgarwch y mae wedi’i gael o fewn y grŵp ac mae’n mwynhau cwrdd â phobl newydd. Gweler isod Sue yn gwneud rhai dail ffabrig ar gyfer ei phrosiect asesu.