Cyfarfod Cyffredinol Arbennig o Gyffrous

21-Gorffennaf-2016
Rhannu

Gwesty’r Metropole yn Llandrindod oedd y lleoliad ar 22 Mehefin ar gyfer siarad di flewyn ar dafod a phledio brwd ar agweddau o ddyfodol ein sefydliad. Yn y pen draw gwnaeth y rhan hwnnw o’r aelodaeth a bleidleisiodd wrthod y cynigion a ddaeth ger bron gan y Cyngor am enw newydd i’r corff ac am gyfansoddiad diwygiedig. Enillodd model amgen o lywodraethiant, gyda Chyngor mwy, gefnogaeth sylweddol ond annigonol yn y diwedd i ennill trwyddo. Mae hyn oll yn golygu ein bod yn parhau gyda’n teitl, llywodraethwyr a phwyllgorau presennol hyd at 31 Rhagfyr; a bydd Cyfarfod Arbennig arall gyda phenderfyniadau newydd i’w dodi ger bron yr aelodaeth yn ystod yr hydref.

Yr unig gynnig a dderbyniodd gefnogaeth ysgubol ar y diwrnod hwnnw oedd yr un a ofynnodd am o leiaf un aelod o staff yn y strwythur staffio wedi ei ddiwygio cael rôl benodol o gefnogi Canghennau, Fforymau Dysgwyr a Rhanbarthol ac o ddatblygu ein haelodaeth. Bu hefyd cymeradwyaeth cyffredinol (ond nid unfrydol) am y ffaith dderbyniodd cyn pennaeth WEA Cymru, Maggi Dawson, OBE yn ddiweddar.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es