Datblygu sgiliau iaith trwy Hwiangerddi.

11-Mehefin-2021
Rhannu

Mae’r tiwtor SSIE (ESOL) Clare Jones yn cyflwyno cyrsiau ‘SSIE (ESOL) ar gyfer Dysgu i Deuluoedd’ yn Abertawe. Symudodd y dosbarthiadau hyn, a gyflwynwyd wyneb yn wyneb cyn y pandemig ar-lein y llynedd ac maent wedi ffynnu.

Mae dysgwyr o lawer o wahanol genhedloedd yn mynychu’r dosbarthiadau SSIE (ESOL) ar gyfer Dysgu i Deuluoedd, gan ymgynnull gyda’u plant hŷn ac iau a’u babanod, er mwyn datblygu eu sgiliau iaith Saesneg. Yn ddiweddar, canolbwynt y gwersi oedd ‘Hwiangerddi o’r DU ac o Amgylch y Byd’, ac mae’r dysgwyr wedi bod yn frwdfrydig i rannu caneuon o’u plentyndod eu hunain, wedi iddynt gael eu trosglwyddo lawr drwy’r cenedlaethau, i’w plant eu hunain.

Wrth i’r gwersi ddatblygu, mae Clare yn casglu a choladu ffeiliau sain a fideos sydd wedi’u recordio er mwyn rhannu datblygiad ei dysgwyr.

Dywed Clare,

“Tyfodd y Padlet hwiangerdd o’r angen i arsylwi dysgwyr yn canu gyda’u plentyn. Wrth gwrs, nid oedd hyn yn hawdd i’w wneud yn ystod dosbarthiadau, felly awgrymais fod dysgwyr yn recordio’r hwiangerddi, yna eu hychwanegu at y Padlet. Wedyn fe benderfynon ni recordio caneuon plant yn ieithoedd cartref y dysgwyr sy’n parhau i gyfareddu pob un ohonom! Mae’r caneuon mor wahanol â phob un mor brydferth. ”

Mae’n wych clywed bod y dosbarthiadau’n ffynnu a hoffem longyfarch Clare a’i dysgwyr am wneud mor dda!

Gellir gweld detholiad o fideos ein dysgwyr yma.

Mae cofrestru ar gyfer ein cyrsiau SSIE (ESOL) ar gyfer Dysgu i Deuluoedd ar gael trwy gydol y flwyddyn. Dilynwch y dolenni i ddarganfod mwy am ein cyrsiau Cefnogi Teuluoedd ac SSIE (ESOL).

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es