Dathlu Wythnos Ffoaduriaid!

23-Mehefin-2022
Rhannu

Yr wythnos hon, cymerodd ein tiwtoriaid a dysgwyr SSIE (ESOL) yn Abertawe ran yn Wythnos Ffoaduriaid. Fel rhan o’r thema ‘Gweithredoedd Syml’, cymerodd y tîm SSIE (ESOL), sydd wedi’i leoli yn Nhŷ’r Dywysoges, ran yn ‘Rhannu saig’ a alluogodd y dysgwyr i rannu seigiau o wahanol ddiwylliannau, cyfnewid ryseitiau a chlywed am seigiau o bob rhan o’r byd.

Yn ogystal â ‘Rhannu saig’, manteisiodd y dysgwyr ar y cyfle yma i siarad am ystyr ‘ffoadur’ a pham mae pobl yn symud i wledydd eraill yn ogystal â darllen straeon y ffoaduriaid eu hunain. Edrychodd y myfyrwyr ar y gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng y profiadau yn straeon y ffoaduriaid gwahanol.

Dywedodd Kate, un o’n tiwtoriaid SSIE (ESOL), “Roedd y dysgwyr yn frwdfrydig ac yn barod iawn i goginio saig draddodiadol genedlaethol. Bu llawer o drafod rhwng y dysgwyr am ryseitiau a pha mor debyg yw rhai seigiau cenedlaethol i rai eraill. Trefnais sesiwn yn ein dosbarth lle buom yn edrych ar ffoaduriaid enwog o wledydd y dysgwyr, ac yna cawsom drafodaeth am fod yn ffoadur a sut mae symud i wlad arall yn newid bywydau pobl.”
Ychwanegodd Jasmine, ein tiwtor SSIE (ESOL), “Roedd yn hyfryd, ac yn gyfle gwych i ddysgwyr ryngweithio. Mae’n dda i’r dysgwyr glywed eraill yn siarad am eu seigiau. Profiad gwych.”

Dywedodd Nagila, ein dysgwr SSIE (ESOL) Mynediad 3, “Roedd yn dda iawn cwrdd â ffrindiau newydd y tu allan i fy nosbarth ar-lein. Rwy’n cofio dyddiau’r gorffennol, bu rhai yn anodd, ond mae wedi bod yn dda rhannu profiadau ag eraill.”

Mynegodd Sam, ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, “Mae’n rhaid i ni gofio nad yw siarad am eu profiadau yn dasg hawdd i lawer o’n dysgwyr. Drwy gymryd rhan yn ‘Rhannu saig’, roeddem yn gallu cymryd rhan yn Wythnos Ffoaduriaid mewn ffordd gadarnhaol. Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o’r dysgwyr yn cymryd rhan, yn ogystal â’r holl fwyd blasus”.

Gall unrhyw un gymryd rhan trwy drefnu neu ymuno gyda digwyddiad neu weithgaredd. Mae’n rhaglen o weithgareddau celfyddydol, diwylliannol ac addysgol ledled y DU, i ddathlu cyfraniad ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y Deyrnas Unedig a meithrin cysylltiadau rhwng cymunedau.

I gael rhagor o wybodaeth am Wythnos Ffoaduriaid, ewch i www.refugeeweek.org 

I weld mwy o luniau a fideo, ewch i’n tudalen Facebook – cliciwch yma!

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein cyrsiau SSIE (ESOL).

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es