Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

6-Rhagfyr-2022
Rhannu

Rydym yn falch o gefnogi Diwrnod Hawliau’r Gymraeg unwaith eto eleni. Cynhelir y digwyddiad blynyddol hwn ar 7fed Rhagfyr, y dyddiad y daeth Mesur y Gymraeg i rym dros ddegawd yn ôl.

Mae’r Mesur yn cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg, ac yn datgan na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Mae gan siaradwyr Cymraeg yr hawl i dderbyn gwasanaethau Cymraeg heb orfod gofyn am y gwasanaethau hynny. Mae gan weithwyr mewn sefydliadau hawl i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle hefyd. Mae’r hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn cael eu creu gan Reoliadau Safonau’r Gymraeg.

Canolbwynt yr ymgyrch eleni yw pobl ifanc ac mae Addysg Oedolion Cymru, ynghyd â Chomisiynydd y Gymraeg, yn annog pobl o bob oed yng Nghymru i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u hawliau, ac i gofio defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau dyddiol.

Gallwch gefnogi’r ymgyrch Diwrnod Hawliau’r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn #MaeGenIHawl neu drwy ymweld â:

www.comisiynyddygymraeg.cymru/eich-hawliau/ymgyrch-mae-gen-i-hawl 

Croesawn bob dysgwr sy’n siarad Cymraeg, sydd wedi dysgu Cymraeg neu sy’n dysgu a gyda diddordeb yn yr iaith, i ymuno gyda ni ar Ddydd Santes Dwynwen, Dydd Mercher Ionawr 25ain 2023 o 10am – 11:30am i ddathlu’r defnydd o’r Gymraeg ac i rannu sut y gallwn eich cefnogi i ddefnyddio’r iaith yn eich dysgu bob dydd! Bydd rhagor o wybodaeth am y fforwm dysgwyr yma, a sut i gofrestru ar ei gyfer yn cael ei rannu mewn negeseuon eraill – cadwch olwg allan am y rhain!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es