Dyma ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac edrychwn ymlaen at Siapio’r Dyfodol

16-Mawrth-2021
Rhannu

Deuddeg mis yn ôl ychydig y rhagwelwyd y byddem yn dechrau ar gyfnod o gloi lawr cenedlaethol. O ganlyniad, torrwyd tir newydd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) 2020 gan iddo gymryd lle dros y rhyngrwyd. Deuddeg mis yn ddiweddarach ac mae ein digwyddiad 2021 am barhau gyda’r patrwm yma. Cynhelir ein digwyddiad rhithwir dros y rhyngrwyd unwaith eto ar ddydd Mawrth 30ain Mawrth 2021 rhwng 10am a 12.30pm. Fel sefydliad gydag aelodau, mae’r CCB yn ganolog i’n cyfansoddiad, lle byddwn yn rhoi adroddiad am ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf yn ogystal â phleidleisio ar gyfres o gynigion arfaethedig.

Dilynir y CCB gan ein digwyddiad ‘Llunio’r Dyfodol’ a gyflwynir gan ein llywydd Nia Parry. Thema digwyddiad eleni yw Dysgu Oedolion yng Nghymru Ôl-Covid-19 a bydd cyfle i drafod agweddau allweddol er mwyn llunio ein gwaith i’r dyfodol.

Ein siaradwyr gwadd fydd Uzo Iwobi, Sylfaenydd Race Council Cymru (RCC) ac mi fydd hi yn canolbwyntio ar Gyfleoedd Dysgu Cyfartal trwy Covid-19 a Thu Hwnt. Bydd Rob Humphreys, aelod a Chadeirydd dros dro Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a chyn Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru yn siarad hefyd. Bydd yn trafod yr heriau a’r cyfleoedd niferus ar gyfer Dysgu Cymunedol i Oedolion ac Addysg Bellach yng Nghymru yn y cyfnod ôl-Covid.

Bydd llwyddiannau dysgwyr yn cael eu dathlu hefyd yn ystod y digwyddiad a chynhelir trafodaeth banel gan ein Llywydd Nia Parry gan gynnwys Uzo Iwobi, Rob Humphreys, ein Cadeirydd John Graystone a’n Prif Weithredwr, Kathryn Robson. Fel pob amser, bydd yn ddiwrnod prysur, a thra mai dim ond aelodau fydd yn gallu pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, gwahoddir pawb i fynychu a rhannu’r dydd – rydym yn edrych ymlaen at y cyfarfod Cymru gyfan hwn!

Am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i fynychu, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Cwmni, Stephen Thomas. Anfonnir e-bost i’n holl aelodau i’w hysbysu am y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Os nad ydych wedi derbyn e-bost, cysylltwch â marchnata@addysgoedolion.cymru.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es