Ein Cwrs SSIE: Mae Cwrs Sgiliau Ysgrifennu Ymarferol yn helpu gwneud gwahaniaeth!

25-Medi-2023
Rhannu

Mae ein dysgwr SSIE, Anhelina Vovk yn dweud wrthym sut helpodd y cwrs Sgiliau Ysgrifennu Ymarferol iddi wella’i sgiliau Saesneg a chael, er ei bod ond wedi byw yng Nghymru er 2022.

Dywedodd Anhelina, “Fe ddes i i’r DU ym mis Mai 2022 o Wcráin ar ôl i’r rhyfel ddechrau. Roedd fy Saesneg i mor wael, felly doeddwn i ddim yn gallu cael swydd na siarad â phobl, felly penderfynais i wella fy ngwybodaeth ac ymuno â’r cwrs SSIE oedd yn cael ei ddarparu gan Addysg Oedolion Cymru yng Nghanolfan Waith Llantrisant.

Rydw i wedi dysgu bod llawer o eiriau Saesneg lle mae’r sillafu a’r rhagenwau’r un fath, ond bod eu hystyron yn wahanol. Rydw i wedi dysgu technegau ar gyfer dysgu sillafiad geiriau ar gof, hefyd. Yn ychwanegol, rydw i wedi dysgu sut i ddefnyddio atalnodi a sut i ffurfio brawddegau syml, cyfansawdd a chymhleth gan ddefnyddio cysyllteiriau. Roeddwn i’n hoff iawn o’r ffordd roedd ein tiwtor, Marta, yn addysgu’r gwersi. Roedd y gwersi bob amser yn ddiddorol a doniol. Fe wnes i fwynhau’r amrywiaethau o ran themâu’r gwersi. Doeddwn i byth wedi diflasu.

Ar ôl gorffen y cwrs, fe wnes i wella fy sgiliau ysgrifennu a chael cyfle i wneud y swydd. Rydw i’n gallu ysgrifennu llythyrau a negeseuon e-bost gwaith heb gyfieithydd, bron. Hefyd, rydw i’n gwneud nodiadau i mi fy hun yn Saesneg. Ces i swydd yn Addysg Oedolion Cymru, ac rydw i’n mwynhau’r swydd yn fawr – dydw i’n dal ddim yn gallu credu hyn! Dydw i ddim eisiau rhoi’r gorau i’m datblygiad personol, a hoffwn ymuno â chwrs newydd ar lefel uwch.”

Dywedodd y tiwtor, Marta Malenczyk, “Mae Anhelina wedi bod yn ddysgwr anhygoel o’r adeg y gwnes i gwrdd â hi. Roedd hi bob amser yn barod ac yn awyddus i ddysgu. Mae ganddi hi agwedd ryfeddol tuag at ddysgu. Mae Anhelina yn gweithio’n galed, mae’n uchelgeisiol ac yn benderfynol iawn. Mae ganddi hi synnwyr digrifwch gwych hefyd, a bydda’ i’n gweld eisiau hynny. Gweithiodd yn galed iawn mewn SSIE, ac rydw i wrth fy modd yn cael gwybod ei bod hi nawr wedi cael swydd yn Addysg Oedolion Cymru. Am gyflawniad gwych! Bydda’ i’n gweld eisiau Anhelina yn fy nosbarthiadau, ond rydw i mor hapus drosti! Rydw i’n dymuno’r gorau i Anhelina ar gyfer y dyfodol!”

Hoffem ni longyfarch Anhelina am ei gwaith caled a’i chyflawniadau, ac rydym ni’n hapus iawn i’w chroesawu i’r sefydliad! Rydym yn dymuno’r gorau iddi ar gyfer y dyfodol! 

Os hoffech chi gael gwybod mwy am ddosbarthiadau SSIE, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es