Erthygl am y tiwtor Tecstilau Creadigol, Mel Baugh, yng nghylchgrawn Aspire

4-Mai-2017
Rhannu

width=176Mae ein tiwtor, Melanie Baugh, yn creu celf hardd a ysbrydolwyd gan brofiadau personol a’r lliwiau trawiadol sydd i’w gweld ym myd natur Dyffryn Clwyd, lle mae hi’n byw, yn gweithio ac yn addysgu.Rhoddir ei hanes yng nghylchgrawn Aspire.

Yn ôl Melanie, “Dysgais sut i wnïo pan oeddwn yn blentyn ac rydw i bob amser wedi ei fwynhau. Wrth i mi dyfu, arferwn wneud fy nillad fy hun ac yna dodrefn meddal ar gyfer fy nghartref. Fe symudon ni i hen d?� yn ystod cyfnod y sioe deledu Changing Rooms, felly roeddwn fel petawn yn treulio oriau lawer yn cerdded o amgylch y t?� gyda pheiriant gwnïo yn un llaw a brwsh paent yn y llall; o ganlyniad i’r angen cyson hwn i fod yn addurno, cofrestrais ar gyfer cwrs Technegau Addurno Mewnol City and Guilds ym 1998. Cyflwynodd y cwrs hwn fi i diwtor rhagorol a oedd yn arbenigo mewn tecstilau; cefais fy ysbrydoli cymaint ganddi fel i mi gofrestru ar gyfer cwrs HND dwy flynedd mewn Tecstilau Gwniedig a Gwneuthuredig yn 2001 yng Ngholeg Gorllewin Swydd Gaerlleon yn Ellesmere Port, ac rwyf wedi bod yn frwd iawn am gelfyddyd tecstilau fyth ers hynny.

Cwblhaodd Melanie Dystysgrif Addysg i Raddedigion mewn tecstilau yng Ngholeg Llandrillo a bu’n addysgu tecstilau i oedolion ers hynny. “Mae’r cyrsiau rwyf yn eu haddysgu yn ymdrin ag amrywiaeth eang o dechnegau celfyddyd tecstilau ac rwyf yn ymateb i awgrymiadau gan y grwpiau wrth gynllunio ar gyfer y tymor nesaf. Mae cyrsiau diweddar wedi cynnwys y fath bethau ag eco-brintio, lliwio â rhew, gwresogi a llosgi ffabrigau synthetig, brodwaith symudiad rhydd â pheiriant a phwytho â llaw. Rwyf hefyd yn cynnwys technegau datblygu dylunio fel bod dysgwyr yn gallu cynhyrchu eu darnau unigryw eu hunain.”

Bydd gwaith Melanie yn cael ei arddangos yn Funky Aardvark, Caer, o 15 Gorffennaf am bythefnos. Bydd yn agor ei stiwdio i ymwelwyr yn ystod y ddau benwythnos cyntaf ym mis Medi (2/3 a 9/10) yn rhan o’r Helfa Gelf, sef y digwyddiad Stiwdio Agored a gynhelir ledled Gogledd Cymru.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es