Ffurfiwyd Grŵp Ymgyrch, Aelodaeth a Chyfathrebu

16-Mawrth-2018
Rhannu


Dan
y drefn bwyllgorau llywodraethol,  mae grŵp
newydd wedi eu ffurfio .


Dan y drefn bwyllgorau llywodraethol,  mae grŵp newydd wedi eu ffurfio fydd yn cymeryd drosodd llawer o waith yr hen Bwyllgor Mudiad Gwirfoddol ac yn ffurfioli statws Y Gŵp Ymgyrchu. Eisioes fe gyfarfu ddwy waith.

Ei flaenoriaethau ar hyn o bryd fydd cyd-lynnu’r ymateb i’r newidiadau strwythurol a chyllidol a argymhellir i’r Sector Addysg Oedolion ynghyd â llunio a lawnsio pecyn a threfn  aelodaeth newydd (gan ystyried argymhellion o’r Fforymau Rhanbarthol a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol).

.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es