Gwella lles a sgiliau digidol!

16-Mehefin-2022
Rhannu

Mae ein dysgwr Maria Georgiou wedi magu digon o hyder i chwilio am swydd newydd ar ôl cwblhau ei chwrs TG! Mae Maria am rannu pam y penderfynodd ddysgu rhywbeth newydd a pham y byddai’n argymell y cwrs i eraill.

Dywedodd Maria, “Fy nghymhelliant i ymuno â’r dosbarth oedd gwella fy sgiliau TG sylfaenol ac yn y pen draw fy helpu i ddod o hyd i swydd. Cefais fy nenu at y cwrs wrth i mi wneud rhai cyrsiau eraill gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales cyn y cyfnod clo. Roedd y fenyw siaradais â hi yn gefnogol iawn a rhoddodd hyn yr hyder i mi ymuno.

Byddwn yn bendant yn argymell y dosbarthiadau i eraill gan ei fod wedi gwella fy ngwybodaeth ac wedi rhoi cymhelliant i mi barhau i ddysgu. Mae’r dosbarthiadau yn fy helpu i ryngweithio ag eraill. Rwy’n teimlo fy mod wedi ymdawelu, yn fwy amyneddgar ac wedi dysgu dal ati os na fyddaf yn llwyddo y tro cyntaf. Ar ôl benthyg dyfais ar gyfer y cwrs gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, dwi nawr yn gobeithio prynu gliniadur yn fuan er mwyn gallu ymarfer y sgiliau rwy’n ei ddysgu.

Roedd yn braf iawn gweld sut mae eraill yn y dosbarth yn gweithio hefyd. Pan fydd fy mhlant adref, rwy’n dangos iddynt beth rwyf wedi’i wneud ar eu gliniaduron, ac yn teimlo’n falch iawn hefyd o fedru dangos pethau newydd a ddysgais iddynt.

Cefais lawer o gefnogaeth gan fy nhiwtor a fy nghyd-ddisgyblion ac mae fy mhlant yn hoffi’r ffaith fy mod yn ceisio dysgu pethau newydd i wneud eu bywyd yn haws. Gan fod fy iechyd yn well, rwyf nawr eisiau gwella pethau ymhellach drwy chwilio am waith. Mae wedi bod yn wych i ddysgu eto ac ehangu’r ffordd rwy’n meddwl. Dwi wir yn teimlo ei fod yn ffordd newydd o gwrdd â phobl a bod yn rhan o’r gymuned.”

Hoffem longyfarch Maria ar gwblhau ei chyrsiau yn llwyddiannus a dymuno pob lwc iddi yn ei gyrfa yn y dyfodol!

Os ydych wedi’ch ysbrydoli gan stori Maria ac fe hoffech ddechrau dysgu rhywbeth newydd, cliciwch yma i edrych ar ein cyrsiau diweddaraf!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es