Gwobrau Addysg Oedolion Cyswllt Dysgu

6-Gorffennaf-2017
Rhannu

Ddydd Mawrth 4 Gorffennaf, cynhaliwyd Gwobrau Addysg Oedolion Cyswllt Dysgu yn Hen Golwyn, a gyflwynwyd yn garedig gan Gerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE.

Cyswllt Dysgu yw’r Bartneriaeth Addysg Oedolion yn y Gymuned ar gyfer Conwy a Sir Ddinbych, ac rydym ni’n falch o fod yn brif
ddarparwr yn y bartneriaeth hon. Roedd y digwyddiad hwn wir yn canolbwyntio ar ddysgwyr, gyda dwy o’n dysgwyr Ffotograffiaeth Ddigidol, sef Jenni Peters a Christine Winner, yn dal llawer o brif ddigwyddiadau’r noson.

Cafodd aelodau tîm rhanbarth y Gogledd y pleser o weld dysgwyr a thiwtoriaid yn derbyn cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau yn y
dathliad hwn o addysg oedolion. Cyflwynwyd gwobrau i Steffani Butler (Dysgwr Ymuno â Byd Gwaith ‘Into Work’), Louise Oates
(Dysgwr Dilyniant) a’r canlynol:

width=552

Paul Ditchburn (1) – Dysgwr Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd
Pauline Lacey (2) – Tiwtor Cymuned
Andy Jones (3) – Paratoi am Waith a Thiwtor Gwirfoddol

Roeddem yn falch iawn o gael cwmni Scott Jenkinson fel siaradwr gwadd y digwyddiad. Rhoddodd Scott araith arall wirioneddol ysbrydoledig a chalonogol yngl?�n â grym dysgu i newid bywydau, a darodd ddeuddeg gyda phawb ac a oedd yn treiddio trwy’r digwyddiad hwn a’r digwyddiad yn Wrecsam. Diolch yn fawr i aelodau tîm rhanbarth y Gogledd a weithiodd yn galed gyda phartneriaid y Partneriaethau Addysg Oedolion yn y Gymuned i gydlynu’r digwyddiadau dathliadol hyn – edrychwn ymlaen at lawer mwy!

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es