Hwb Dysgu Port Talbot – 17 mis ar ôl ein lansiad!

15-Mawrth-2023
Rhannu

Ar y 7fed Hydref 2021, dathlodd Addysg Oedolion Cymru lansiad ei ‘Hwb Dysgu Port Talbot’ yng Ngweithdai Heol Addison ym Mhort Talbot, gyda diwrnod o ymgynnull cymunedol a dathlu. Yn y 17 mis ers hynny, mae llawer wedi digwydd yn yr Hwb, o ran y cwricwlwm a thwf dysgwyr, yn ogystal â datblygiadau gyda’r Gangen ‘Gwaith Saer i Bawb’, sy’n gweithredu o’r safle. Mae partneriaethau allanol newydd wedi’u ffurfio gydag amrywiaeth o sefydliadau lleol a chenedlaethol, ac i roi blas o’r hyn sydd wedi digwydd, rydym am rannu’r diweddariad ynghyd a mewnbwn gan ein dysgwyr, sydd wedi bod yn awyddus i roi adborth am eu profiadau!

Cangen ‘Gwaith Saer i Bawb’

Mae’r aelodaeth yn parhau i dyfu’n gyflym, gyda dosbarthiadau’n cael eu cynnal am 2 ddiwrnod llawn bob wythnos, ar ddydd Llun a dydd Iau ynghyd a dwy noson yr wythnos, ar nos Fercher ac Iau. Mae aelodau’n teithio o bob rhan o’r sir a thu hwnt, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau gwaith coed a cherfio pren, yn ogystal â dysgu am byrograffeg, a defnyddio eu sgiliau i addurno pren mewn steil llawrydd. Tra bod ‘gwaith coed, cerfio a gwaith saer’ wrth galon y ddarpariaeth yn yr Hwb, mae’r aelodau hefyd wedi bod yn awyddus iawn i ymuno gyda chyfres o ‘Weithdai Trefnu Blodau’ sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gan ddenu aelodau newydd i’r Gangen fel canlyniad.

 Enghreifftiau o waith Aelodau:

Dechreuodd Robert Ferris gyda’r Gangen pan gafodd ei sefydlu yn 1980, ynghyd â Trevor Cross. Ar y pryd roeddynt yn gwneud gwaith cerameg a cherfio. Mae hyn wedi disodli pysgota fel hobi. Mae Robert yn gwneud llwyau caru ac wedi eu gwerthu yn Amgueddfa Sain Ffagan: