Mae Cangen yn Dathlu 20 mlynedd!

26-Mehefin-2017
Rhannu

Mae Cangen Caerffili wedi bod yn weithredol ers 20 mlynedd ac, i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, rydym wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau:

  • 30 Mehefin am 1.30pm, darlith gyhoeddus o’r enw ‘The Centenary of Passchendaele’ i’w chynnal yng Nghanolfan Cymunedol y Twyn
  • 14 Gorffennaf rhwng 12pm a 3pm, cynhelir eisteddfod yng nghwmni Lorna Pearson yn Neuadd Eglwys Sain Helen
  • 21 Gorffennaf am 6pm, cinio dathlu yn Neuadd Eglwys Sain Helen yn cynnwys adloniant gan Mandy Star.

 

Cefnogwch y digwyddiadau hyn er mwyn dathlu penblwydd Cangen Caerffili yn ugain oed! 

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Rheolwr Rhanbarthol, David Ashman / 01495 369869.

 

Pob lwc i bawb!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es