Mae ein cyrsiau wedi helpu ein dysgwr Tony gyda’i hunanddatblygiad.

7-Ionawr-2022
Rhannu

Mae ein dysgwr Tony Cope yn dweud wrthym fod yna lawer o resymau pam ei fod wedi eisiau dychwelyd i ddysgu. Ar ôl cychwyn ymchwilio am “rhyw fath o ddosbarth nos”, daeth Tony o hyd i gwrs oedd yn ennyn ei ddiddordeb. Mae Tony am rannu sut mae cwblhau nifer o’n cyrsiau wedi ei helpu mewn sawl ffordd. . .

Dywed Tony, “Mae’r cyrsiau’n fy helpu ar fy siwrnai o hunanofal, hunanddarganfod a gwelliant. Rwy’n dysgu llawer iawn am bob pwnc ac mae’n annog i mi astudio ac ymholi ymhellach. Mae’r cyrsiau’n ffurfio cyfanwaith cyflawn o’r hyn rydw i’n ei alw’n ‘Cymhlyg o Hunanofal’. Rwy’n deall mai hunanymwybyddiaeth a bod yn ystyriol yw’r canolbwynt ar gyfer sawl agwedd ar hunanofal a hunanddarganfod. Mae gwydnwch a phendantrwydd yn sbôcs ar yr olwyn Hunanofal.

Roeddwn yn ffodus i ddilyn y cwrs Hunan Ymwybyddiaeth yn gyntaf gan ei fod mewn gwirionedd yn rhan ganolog o’r cyrsiau eraill. Mae’n dipyn o ddatguddiad. Er enghraifft, cefais y cyfle i ddysgu ychydig am fod yn ystyriol, ac mae’n gymorth gyda fy mywyd dyddiol fel cefnogaeth ychwanegol gyda fy materion iechyd meddwl. Rwyf wedi dysgu cymaint o sgiliau (amynedd a derbyniad, yn enwedig) a sut i ddefnyddio fy hen sgiliau at ddefnydd newydd.

Mae’r holl gyrsiau rwyf wedi’i fynychu eleni wedi’u cyflwyno ar-lein. Mae’r tiwtor a fy nghyd-ddysgwyr i gyd wedi bod ar Zoom ac mae hyn wedi rhoi nifer o fuddion personol i mi. Yr amlycaf yw nad oes angen teithio, a’r costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â hynny. Rwyf hefyd wedi sylwi bod fy mhryder arferol wedi lleihau. Rwy’n dioddef o bryder cymdeithasol, a gall hyn fod yn eithaf anodd hyd yn oed pan nad wyf yn ei ddangos. Wrth i’r lefelau pryder ostwng, rwyf wedi gallu bod fwy fel fi fy hun a medru mwynhau’r cyrsiau. Synnais faint o hwyl y gallwch ei gael gyda rhai materion pwnc difrifol iawn. Mwynheais y ffordd y cyflwynwyd y deunydd, yr arddull addysgu a chael rhyngweithio gyda dysgwyr eraill. Gwnaethom weithio a dysgu’n dda gyda’n gilydd.

Daw Tony i’r casgliad, “Dechreuais y cwrs Pendantrwydd yr wythnos hon ac mae’n rhan o fy nhaith hunanofal. Mae’r cyfan miliwn o filltiroedd o le roeddwn flwyddyn yn ôl (er y gall miliynau ohonom ddweud hynny) ac nid siarad am y Pandemig yn unig wyf. Y flwyddyn nesaf, rwyf eisiau cwblhau mwy o gyrsiau gan gynnwys Ffotograffiaeth Ddigidol, ac yna hyd yn oed mynd yn ôl i’r brifysgol i astudio am radd M.Sc. Mae digon o fusnes anorffenedig yna. . .”

Hoffem longyfarch Tony ar gwblhau’r cyrsiau a dymuno’n dda iddo gyda’i ddysgu yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen at glywed beth rydych yn ei wneud!

I gychwyn heddiw ar eich taith ddysgu, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es