Mae ein dysgwyr wedi bod yn datblygu eu sgiliau busnes entrepreneuraidd mewn gwersi gydag arddull fel ‘Dragon’s Den’!

18-Tachwedd-2021
Rhannu

Mae ein dysgwyr Archwilio Menter Rhanbarth Gogledd Cymru wedi bod yn datblygu eu sgiliau busnes mentergarwch mewn gwersi gydag arddull fel y rhaglen ‘Dragon’s Den’.

Roedd y fenter hon mewn partneriaeth gyda thîm WeMindTheGap Wrecsam sy’n cefnogi menywod ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd. 

Cafodd pob grŵp y dasg o ddatblygu syniad busnes a chyd-weithio arno. Byddai’r dysgwyr yn ymdrin â gwahanol agweddau ar sefydlu busnes fel cyllid, marchnata, gwerthu ac ymchwilio’r farchnad. Yna byddent yn cynnal yr ymchwil, yn gweithio ar eu syniad ac yn datblygu hwn fel y gallent roi eu syniadau gerbron y “Dreigiau” yn ystod sesiwn cyflwyniad.

Dywed ein tiwtor Jayne Rogers, “Cynigiodd ein dysgwyr syniadau gwych yn cynnwys teganau pwrpasol gan ddefnyddio deunydd amgen fel cywarch yn hytrach na phlastig, bwth symudol i dynnu ffotograffau anifeiliaid anwes ac ap iechyd meddwl wedi’i bersonoli. Gweithiodd y grwpiau yn galed ar eu hymchwil a’u cyflwyniadau gan gyflwyno syniadau busnes hyfyw oedd wedi’u costio a’u cynllunio. Roedd yn anodd dewis enillydd, ond ap iechyd meddwl ‘Angel Hands’ gan Chloe Evans a Rhian Vernon ddaeth i’r brig.”

Ychwanegodd ein dysgwr buddugol Chloe Evans, “Roeddem mor hapus ein bod wedi ennill, gan fod yna llawer o waith i ddatblygu’r fenter ac er ei fod yn eithaf brawychus gwneud y cyflwyniad, roeddem yn hynod falch o’n hunain wedi i ni ei gwblhau.”


Mae’r cwrs yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu, ynghyd â sgiliau creadigrwydd digidol. Dysgir y pethau sylfaenol am gychwyn busnes newydd gan edrych yn ddyfnach ar farchnata, gwerthu, cyllid ac ymchwilio’r farchnad. Gall dysgwyr weithio’n annibynnol i feddwl am syniadau busnes newydd arloesol a chreadigol y maent wedyn yn eu cyflwyno.

Dywedodd Laura Jones, y Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm “Mae gweithio gyda WeMindTheGap wedi bod yn brofiad gwych ac rydym wir wedi mwynhau dysgu’r “gapies” (fel eu gelwir) ac yn edrych ymlaen at barhau gyda’r bartneriaeth.”

Hoffem longyfarch ein dysgwyr ar gwblhau’r cwrs ysbrydoledig yma ac edrychwn ymlaen at weld yr hyn y maent yn ei gyflawni yn y dyfodol!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau Busnes, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es