Mae Jan yn enillydd!

31-Mawrth-2014
Rhannu

JanetYn 2009 dioddefodd Janet broblem gyda’i chalon ac o ganlyniad bu’n rhaid iddi gael rheolydd calon parhaol wedi ei osod. O ganlyniad, doedd Janet ddim yn medru gweithio am gyfnod sylweddol gan fod ei swydd yn yr ysbyty leol yn golygu llawer o godi pwysau trwm. Ar ôl iddi wella, cafodd ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cael hyd i ddyletswyddau ysgafnach.

Tra yn y gwaith, sylwodd Janet ar bamffled yn hysbysebu cwrs Sgiliau Hanfodol mewn defnyddio iPad i ddechreuwyr. Cofrestrodd Janet, a mwynhaodd y dosbarth yn fawr iawn, gymaint nes iddi gofrestru ar gwrs 30 awr sef Cwrs Sgiliau Hanfodol TG yn y Gwaith a arweiniodd at gymhwyster lefel 1.

Cafodd Janet lawer mwy na chymhwyster allan o’r cwrs. Yn ystod y cwrs tyfodd hunanhyder Janet, cyfarfu â ffrindiau newydd, ac enillodd sgiliau newydd mewn TG a chyfathrebu.

Dywedodd Anthony Rundle, tiwtor Janet, “Roeddwn wedi rhyfeddu pa mor gyflym y cynyddodd hunanhyder Janet ar ôl yr ychydig wythnosau cyntaf.” Roedd Janet yn teimlo’n nerfus iawn pan fynychodd y dosbarth am y tro cyntaf, sy’n nodweddiadol o bobl sy’n dychwelyd at ddysgu am y tro cyntaf. Fodd bynnag, cyn hir roedd Janet wedi cyfarfod dysgwyr eraill oedd yn rhannu teimladau tebyg iddi hi a bu hyn yn help i Janet setlo i weithio. Cafodd Janet ei hun a’i thiwtor dipyn o syndod o weld pa mor gyflym y gwnaeth hi ddod i ddeall y dechnoleg TGCh a sut y bu yn help i’w anghenion sgiliau cyfathrebu a sgiliau hanfodol.

Mae hunanhyder newydd Janet yn ei llwyddiant wedi ei galluogi i ddwys ystyried symud ymlaen gyda’i dysgu ac i edrych ar ddarpar gyfleoedd gwaith. Doedd hyn ddim yn rhywbeth y byddai wedi breuddwydio amdano o’r blaen.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es