Mynychodd ein dysgwyr AMIF Benwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli!

30-Tachwedd-2021
Rhannu

Ddydd Sadwrn 27ain Tachwedd, mynychodd ein dysgwyr SSIE (ESOL) Prosiect AMIF, ddau ddigwyddiad llenyddol cyffrous yng Ngŵyl Penwythnos Gaeaf y Gelli, a gynhaliwyd yn nhref fach Gelli Gandryll ym Mhowys sydd yn agos i’r ffin. Mynychodd ein dysgwyr y digwyddiadau ‘Bear Grylls yn sgwrsio gyda Dylan Jones’ a hefyd ‘Anita Rani mewn sgwrs gyda Natalie Haynes’ ac wedi hynny, cawsant gyfle i brynu copïau wedi’u llofnodi o’u llyfrau. Yna, cafodd ein dysgwyr gyfle i archwilio tref enwog y Gelli Gandryll a’i siopau llyfrau gan fwynhau awyrgylch hyfryd y dref hanesyddol hon. Roedd y cyfle i’n dysgwyr brofi’r Ŵyl hon yn wirioneddol wych, ac rydym yn hynod ddiolchgar i Ŵyl y Gelli am roi’r cyfle iddynt.

Roedd y digwyddiad yn ffordd wych i’n dysgwyr archwilio rhannau o Gymru na fyddent efallai wedi ymweld â nhw o’r blaen, i gwrdd â dysgwyr eraill ac i fwynhau digwyddiad llenyddol ysbrydoledig ac unigryw Cymraeg mewn rhan hyfryd o’r byd.

Dywedodd ein dysgwr Malikat ei bod wedi mwynhau, “Gwrando ar Bear Grylls yn siarad am ei fywyd gwych, cerdded yn y dref a bwyta cinio gyda’i gilydd”

Dywedodd dysgwr arall Sayed, “Fe wnes i fwynhau cwrdd â phobl o wahanol genhedloedd, a gweld tref hanesyddol hardd a hynafol y Gelli… Roedd yn hyfryd iawn, gwnaethom ddysgu llawer drwy fynychu dau gyfweliad.”

Dywedodd ein tiwtor Angharad James, “Fe wnes i fwynhau mynd â’r dysgwyr i Ŵyl y Gelli lle cawsant gyfle i wneud ffrindiau newydd a gwrando ar y sgyrsiau. Roedd y dysgwyr yn gwerthfawrogi’r diwrnod, roedd yn gofiadwy iawn.”

Mae Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli yn nodi’r cam cyntaf mewn partneriaeth newydd rhwng Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a Gŵyl y Gelli. Mae’r ddau Sefydliad yn hyrwyddo llythrennedd a llenyddiaeth ac angerdd a chariad at ddarllen – maent yn awyddus bod pawb, waeth beth yw eu lefel llythrennedd, yn ennill pleser a mwynhad o’r gair ysgrifenedig a llafar. Edrychwn ymlaen at weithio’n agosach gyda’r Ŵyl a’i Thîm Addysg, mewn gwaith Allgymorth, i gefnogi a dathlu oedolion sy’n dysgu llythrennedd ar eu taith ddysgu, ac i barhau gyda thrafodaethau ar rôl ‘llythrennedd’ a ‘dysgu llythrennedd’, mewn oes mor ddigidol.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dymuno estyn ein diolch i Aine Venables, Rheolwr Addysg Gŵyl y Gelli, am gyflwyno nifer o docynnau di-dâl ar gyfer y dysgwyr a’r staff a fynychodd y ddau ddigwyddiad.

I weld mwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i’n halbwm Facebook yma.

I ddarganfod mwy am ein Cyrsiau Llythrennedd, cliciwch yma.

 


Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es