Noson agored Addysg Oedolion yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

11-Gorffennaf-2023
Rhannu

Ar nos Fercher 5ed Gorffennaf, cawsom y pleser o fynychu noson agored Addysg Oedolion yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Rhoddodd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar eu campws yn Nhycoch, gyfle i ymwelwyr archwilio’r cyfleoedd cyffrous i oedolion sy’n dymuno dysgu rhywbeth newydd.

Yn bresennol hefyd yn y digwyddiad oedd Prifysgol Abertawe a’r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, sydd ynghyd ag Addysg Oedolion Cymru a Choleg Gŵyr Abertawe yn ffurfio Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe.

Dywed Sam ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm Abertawe, “Mae bob amser yn bleser mynychu’r digwyddiadau hyn. Mae’n gyfle da i ddal fyny gyda phartneriaid a rhannu ein harlwy o gyrsiau fel partneriaeth ehangach sydd o fudd mawr i’r oedolion sy’n dysgu yn Abertawe.”

Meddai Alison Walker o Brifysgol Abertawe, “Roedd yn wych mynychu’r noson agored gyda Phartneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe. Roedd yn gyfle ardderchog i siarad gyda chymaint o ddarpar fyfyrwyr.”

Ychwanega Kathryn Hay o’r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, “Roedd yn gyfle gwych mewn digwyddiad a fynychwyd gan lawer, i ddangos yr ystod amrywiol o gyfleoedd sydd ar gael i oedolion ar draws Abertawe.”

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o’r digwyddiad.

Os hoffech ddarganfod mwy am ein dosbarthiadau a gynhigir yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, cliciwch yma. Neu, cysylltwch gyda’n Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Samantha Al-Khanchi ar samantha.al-khanchi@adultlearning.wales

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es