Penodi Dirprwy Brif Weithredwr Newydd

19-Medi-2016
Rhannu

Mae Kathryn Robson wedi cael ei phenodi a’i chyhoeddi fel Dirprwy Brif Weithredwr newydd WEA YMCA CC Cymru.

Mae Kathryn, sydd wedi dysgu Cymraeg ac sy’n dod o Sir Benfro, wedi gweithio ym maes addysg ers 15 mlynedd – tair blynedd mewn addysg uwch ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn rôl rheoli adnoddau dynol, wedyn 11 mlynedd mewn addysg bellach yng Ngholeg Penfro. Roedd ei chyfrifoldebau yn ystod y cyfnod hwnnw yn cynnwys adnoddau dynol, gwasanaethau dysgwyr, cymorth dysgu, marchnata, derbyniadau, ac iechyd a diogelwch.

Yn dilyn ei phenodiad, dywedodd Kathryn, “Rwy’n falch fy mod wedi cael fy mhenodi’n Ddirprwy Brif Weithredwr WEA YMCA CC Cymru a bod yn rhan o sefydliad ag enw da, cryf am ddarparu dysgu i oedolion a dysgu cymunedol o ansawdd. Fy mlaenoriaeth yn ystod yr wythnosau nesaf yw dod i adnabod y sefydliad, a byddwn yn croesawu trafodaeth agored er mwyn i mi gael mewnwelediad gwell i’n cryfderau a’r heriau rydym yn eu hwynebu. Rydw i eisiau gwybod sut gallwn wella’r ddarpariaeth ar gyfer ein dysgwyr a chynorthwyo cyfleoedd datblygu dwyieithog.”

“Mae ein sefydliad wedi bod trwy gyfnod sylweddol o newid ond, yn ystod y cyfnod byr yr ydw i wedi bod yma, rwyf wedi gweld brwdfrydedd ac ymrwymiad mawr i adeiladu dyfodol cadarnhaol a llwyddiannus ar gyfer ein sefydliad. Fy ngwaith i yw ein helpu i gyflawni hynny a darparu’r profiad gorau posibl i’n dysgwyr.”

Yn ystod yr wythnosau nesaf, mae Kathryn yn edrych ymlaen at gyfarfod â’r staff yn holl safleoedd WEA YMCA CC Cymru ledled Cymru. “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr ar weithio gyda phawb, gyda’n Cyngor a’n haelodau, i adeiladu dyfodol llwyddiannus ar gyfer dysgu i oedolion yng Nghymru.”

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es