Perfformiodd ein dysgwyr ‘The Summer Special’ yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe!

27-Mehefin-2023
Rhannu

Ar ddydd Llun 26ain Mehefin, cafodd ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm Abertawe, Sam Al-khanchi a’r Gweinyddwr Rhanbarthol Olivia Stemmer y pleser o fynychu ‘The Summer Special’ yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe.

Cynlluniwyd a chyfarwyddwyd y sioe gan Keith Ivett a Stevie-Ann Fraser sydd, gyda chefnogaeth Addysg Oedolion Cymru, yn cynnig sesiwn ‘Cyflwyniad i Gelfyddydau Perfformio’ bob dydd Llun. Mae gan yr unigolion sy’n mynychu’r sesiynau – 23 o ddynion a merched rhwng 18 a 70 oed ystod o anableddau dysgu a chorfforol. Cefnogir y grŵp hefyd gan Jamiee, merch Keith a Stevie-Ann, ynghyd a gwirfoddolwr.

Mae’r ‘The Summer Special’ yn gyfosodiad o berfformiadau caneuon a dawns, sy’n ymwneud gyda theledu ar hyd y blynyddoedd gan gynnwys teyrngedau i ABBA, The Great British Bake Off, Gloria Gaynor a Strictly Come Dancing, yn ogystal â barn y grŵp eu hunain am y Newyddion a’r Tywydd a rhai o fawrion comedi!

Yn bresennol hefyd yn y perfformiad roedd staff a dysgwyr o Grŵp NPTC, Coleg Afan ym Margam, lle mae Stevie-Ann yn addysgu.

Cawsom gyfle i siarad gyda mam un o’r dysgwyr, Kyle George. Dywedodd Moira, “Mae wrth ei fodd gyda’r sioeau … mae wedi bod yn dod o’r cychwyn cyntaf … cafodd drafferth gyda’i iechyd meddwl yn y gorffennol a rhoddodd orau i fynd i’r holl glybiau a dosbarthiadau gwahanol, ond mae cael cwlwm mor agos gyda Keith wedi golygu ei fod yn cael anogaeth i ymuno gyda’r grŵp – mae wedi bod yn rhan o’r tair sioe ddiwethaf. Mae ei hyder wedi cynyddu cymaint wrth fynychu.”

Dywedodd ein Gweinyddwr rhanbarthol Olivia, “Roedd yn anhygoel gweld yr effaith mae’r cwrs yma wedi’i gael ar hyder y dysgwyr. Maent wedi rhoi sioe anhygoel gan roi gwên ar wynebau pawb!”

Dywedodd Sam, ein Cydlynydd Datblygu’r Cwricwlwm, “Allwn i ddim meddwl am well ffordd o dreulio prynhawn dydd Llun. Os ydych angen gwenu, dyma’r sioe i chi! Mae’n eich daearu ac yn llesol!”

Cliciwch yma i weld fideos a lluniau o’r digwyddiad!

Os hoffech ddarganfod mwy am y Grŵp Drama, cysylltwch gyda’n Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Samantha Al-Khanchi yn Samantha.Al-khanchi@adultlearning.wales

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es