Porth Eirias yn Croesawu’r CCB

10-Ebrill-2017
Rhannu

width=555

Ar ddiwrnod perffaith o wanwyn ar y ffrynt ym Mae Colwyn roedd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gymaint o ddathliad o’n hysbryd fel corff ag oedd yn daith lafurus trwy’n goblygiadau gweithredol traddodiadol.

Gyda cherddoriaeth gan Blues Face (gweler y llun uchod i’r dde), band 6 pherson a grëwyd trwy ein gwaith gyda Chelfyddydau Cymunedol Emerge, delweddau ffotograffig o gwrs a redwyd gan Mick Scraggs, a geiriau ysbrydoledig gan gyn-ddysgwyr wedi troi’n tiwtoriaid a chydweithwyr Ann Woods a Scott Jenkinson, roedd cryn dipyn i’w ddathlu.

Rhoddwyd arolygon o’r flwyddyn a fu ac o gyfeiriad y mudiad yn y dyfodol gan Kathryn Robson a John Graystone, a gorffennodd y prynhawn gyda dadleuon ar bedwar cynnig. Roedd y gefnogaeth yn gryf (yn ddisgwyliadwy) ar gyfer y rhai oedd yn annog cyfranogiad mwy gweithgar i’n sefydliad gan ein haelodau, ac yn cadarnhau ymrwymiad at ddiben cymdeithasol yn ein gwaith o greu democratiaeth gyfranogol.

A gwnaeth y ddau gynnig yn ymwneud â Choleg Harlech a dyfodol ein safle yn y dref fagu pwyntiau cryf yn dod o’r llawr yn ogystal ag o’r darlithell am yr hyn oedd yn ddymunol a’r hyn oedd yn ymarferol bosibl yn nhermau parhau gydag ein presenoldeb yno wedi 90 o flynyddoedd.

Roedd hyn yn gysylltiedig â’r eitem derfynol, pan gadarnhawyd y byddem yn lleoli ein cwrs Technoleg Cerddoriaeth yn yr adeilad theatr yn Harlech am y flwyddyn i ddod.

Cynigion / Canlyniadau Pleidlais
1. Cyfranogiad bywiog gan ein haelodaeth – O Blaid 92 Yn Erbyn 1 Ymatal 1
2. Diben cymdeithasol – democratiaeth cyfranogol – OB 84 YE 8 Ym 0
3. Defnydd o Wern Fawr, Coleg Harlech – OB 46 YE 24 Ym 19
4. Yn erbyn cau Campws Coleg Harlech – OB 17 YE 58 Ym 15

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es